Projekty dofinansowane z UE

Dostępny samorząd – granty

Projekty Europa dla obywateli

„Jesteśmy obywatelami Europy”
„How did EU change my life and how I am changing life of EU”

Projekty POPC

„Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego”

Projekty POIG

„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Zelów – inwestujemy w przyszłość”

Projekty RPO

„Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Zelów”

„Żłobek Gminny w Bujnach Szlacheckich”
„Podnoszenie kompetencji edukacyjnych w gminie Zelów”
„Rozbudowa systemów wodno-kanalizacyjnych w Zelowie i Łobudzicach w gminie Zelów”
„Rozbudowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących o obserwatorium astronomiczne, bibliotekę i kompleks pomieszczeń dydaktycznych”

Projekty PO KL

„Szkoła bez barier”
„Wczesna edukacja naszym sukcesem”
„Wyrównajmy szanse”
„Sukces zaczyna się w przedszkolu”
„Równy start”

Projekty PROW

„Budowa altany w Łękach”
„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami w granicach  pasów drogowych w m-ci Mauryców gm. Zelów”
„Budowa sieci wodociągowej wraz z odgałęzieniami w granicach pasów drogowych w gminie Zelów”
„Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Ignacowie”

„Organizacja III festynu rodzinnego z okazji Dnia Dziecka w Gminie Zelów”
„Budowa wodociągu we wsiach Pszczółki, Wola Pszczółecka i Walewice”
„Organizacja II festynu rodzinnego z okazji Dnia Dziecka w Gminie Zelów”
„Organizacja festynu rodzinnego z okazji Dnia Dziecka w Gminie Zelów”
„Rekreacyjne zagospodarowanie terenów przy zbiorniku Patyki”
„Wirtualny spacer po Gminie Zelów – stworzenie aplikacji internetowej”
„Budowa sieci  wodociągowej we wsiach Jawor, Chajczyny, Ignaców w Gminie Zelów”
„Remont świetlicy wiejskiej w Zalesiu wraz z wyposażeniem „
„Budowa Wiejskiego Centrum Rekreacji w Kociszewie”

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content