Projekty dofinansowane z UE

Projekty Europa dla obywateli

“Jesteśmy obywatelami Europy”
“How did EU change my life and how I am changing life of EU”

Projekty POPC

“Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego”

Projekty POIG

“Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Zelów – inwestujemy w przyszłość”

Projekty RPO

“Żłobek Gminny w Bujnach Szlacheckich”
“Podnoszenie kompetencji edukacyjnych w gminie Zelów”
“Rozbudowa systemów wodno-kanalizacyjnych w Zelowie i Łobudzicach w gminie Zelów”
“Rozbudowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących o obserwatorium astronomiczne, bibliotekę i kompleks pomieszczeń dydaktycznych”

Projekty PO KL

“Szkoła bez barier”
“Wczesna edukacja naszym sukcesem”
“Wyrównajmy szanse”
“Sukces zaczyna się w przedszkolu”
“Równy start”

Projekty PROW

“Budowa sieci wodociągowej wraz z odgałęzieniami w granicach pasów drogowych w gminie Zelów”
“Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Ignacowie”

“Organizacja III festynu rodzinnego z okazji Dnia Dziecka w Gminie Zelów”
“Budowa wodociągu we wsiach Pszczółki, Wola Pszczółecka i Walewice”
“Organizacja II festynu rodzinnego z okazji Dnia Dziecka w Gminie Zelów”
“Organizacja festynu rodzinnego z okazji Dnia Dziecka w Gminie Zelów”
“Rekreacyjne zagospodarowanie terenów przy zbiorniku Patyki”
“Wirtualny spacer po Gminie Zelów – stworzenie aplikacji internetowej”
“Budowa sieci  wodociągowej we wsiach Jawor, Chajczyny, Ignaców w Gminie Zelów”
“Remont świetlicy wiejskiej w Zalesiu wraz z wyposażeniem “
“Budowa Wiejskiego Centrum Rekreacji w Kociszewie”

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content