Budowa sieci wodociągowej wraz z odgałęzieniami w granicach pasów drogowych w gminie Zelów

Operacja zostanie zrealizowana w gminie Zelów, miejscowości: Ostoja, Kolonia Grabostów, Kolonia Ostoja.

Numer umowy: 00093-65150-UM0500163/19

Data umowy: 3 marca 2020 r. oraz Aneks Nr 1 z dn. 21.01.2021 r.

Tytuł projektu: “Budowa sieci wodociągowej wraz z odgałęzieniami w granicach pasów drogowych w gminie Zelów”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach „Wsparcia inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Cel projektu:
Celem projektu jest poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę poprzez budowę wodociągu.

Wartość projektu po przetargach:

  • 1 143 900,00 PLN – całkowita wartość projektu,
  • kwota dofinansowania 591 759,00 PLN (tj. 63,63% kosztów kwalifikowanych).

 Termin zakończenia projektu: czerwiec 2021 r.

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content