Organizacja II festynu rodzinnego z okazji Dnia Dziecka w Gminie Zelów

Oś 4: LEADER

Działanie 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie małych projektów

Numer umowy: 01071-6930-UM0540086/13

Data umowy: 3 września 2013 r.

Tytuł projektu:

„Organizacja II festynu rodzinnego z okazji Dnia Dziecka w Gminie Zelów

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie małych projektów, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Cel projektu:

Celem projektu jest zaspokojenie potrzeb kulturalnych i integracja mieszkańców gminy Zelów oraz promowanie lokalnych walorów poprzez organizację II festynu rodzinnego z okazji Dnia Dziecka.

Środki finansowe, wysokość dofinansowania:

  • 34.368,00 PLN – całkowita wartość projektu,
  • 22.353,16 PLN – kwota dofinansowania

Termin realizacji projektu:

marzec 2013 r. – wrzesień 2013 r.

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content