Rada Miejska w Zelowie

Sylwester Drozdowski

Przewodniczący Rady Miejskiej

Ewelina Kałuża

Wiceprzewodnicząca

Joanna Chrzanowska

Wiceprzewodnicząca

Anna Bartecka

Radna

Jacek Bara

Radny

Agnieszka First

Radna

Marcin Gral

Radny

Tomasz Kamola

Radny

Andrzej Nawrocki

Radny

Włodzimierz Paczuszka

Radny

Mateusz Rogut

Radny

Jan Stempiń

Radny

Barbara Walczak

Radna

Michał Stańka

Radny

Kamil Świtała

Radny

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content