Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

 1. Tekst planu Miasta i Gminy Zelów z 2004 roku
 2. Prognoza oddziaływania ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Zelów na środowisko przyrodnicze
 3. STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY ZELÓW przyjęte uchwałą NR XV/151/2016 z dnia 11 marca 2016 r.
 4. Ogłoszenie o przyjęciu Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Zelów.
 5. Uzasadnienie zawierające informacje o udziale społeczeństwa w procedurze zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Misata i Gminy Zelów przyjętego uchwałą NR XV/151/2016 Rady Miejskiej w Zelowie z dnia 11 marca 2016 r.
 6. Podsumowanie o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
 7. Mapa Miasta – (Plik ZIP 63,8 MB)
 8. Mapa Gminy – (Plik ZIP 88,2 MB)
 9. Uchwała – (Plik DOC 2,62 MB)
 10. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Zelów z 1999 r. dostępne jest tylko w wersji papierowej.
 11. Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Zelów 2009 – (Plik ZIP 5,45 MB)
 12. Uchwała Nr XXXVIII/316/2013 Rady Miejskiej w Zelowie w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ewidencyjnych 29, 30, 32, 33, 34/1, 70 położonych w obrębie Jawor, gmina Zelów – (Plik PDF 865 KB)
 13. Uchwała Nr XXXVIII/318/2013 Rady Miejskiej w Zelowie w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki o nr
  ewidencyjnym 123 położonej w obrębie nr 01 w miejscowości Zelów 
  – (Plik PDF 740 KB)
 14. Uchwała Nr XXXVIII/317/2013 Rady Miejskiej w Zelowiew sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie
  geodezyjnym Janów 
  – (Plik PDF 2,25 MB)
 15. Uchwała Nr XLI/345/2013 Rady Miejskiej w Zelowie w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek
  o nr ewid.: 67/3, 67/6, 67/7, 67/8, 67/10, 67/11, 67/12 obręb 14 położonych w Zelowie
  – (Plik PDF 2,25 MB)
 16. UCHWAŁA NR IV/12/2014 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 19.12.2014 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Zelów, w obrębie Kolonia Kociszew, miejscowości Kolonia Kociszew, gmina Zelów
 17. UCHWAŁA NR VIII/59/2015 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 26.05.2015 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Zelów, w obrębie Sromutka, miejscowości Sromutka, gmina Zelów
 18. Uchwała Nr XXVII/278/2017 Rady Rady Miejskiej w Zelowie z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Miasta i Gminy Zelów
 19. UCHWAŁA NR XXIX/296/2017 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 26 września 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ewidencyjnym 129/3 położonej w obrębie nr 10 w miejscowości Zelów
 20. UCHWAŁA NR XXIX/299/2017 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 26 września 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ewidencyjnych 20, 22/1, 22/2, 19/4, 19/5, 19/2 położonych w obrębie nr 17 w miejscowości Kociszew.
 21. UCHWAŁA NR XXXI/321/2017 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działek o nr ewidencyjnych 213/2, 214/1, 214/3, położonej w obrębie nr 12 w miejscowości Zelów
 22. UCHWAŁA NR XXXI/322/2017 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działek o nr ewidencyjnych 113/10, 113/12, 113/14, 113/16 położonej w obrębie nr 06 w miejscowości Zelów
 23. UCHWAŁA NR XXXI/323/2017 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ewidencyjnym 244 położonej w obrębie nr 17 w miejscowości Kociszew
 24. UCHWAŁA NR XIX/214/2020 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Zelów obejmującego cały obszar miasta i gminy w zakresie korekty tekstu planu
 25. Uchwała Nr XLVI/546/2023 Rady Miejskiej W Zelowie z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Zelów na terenie miasta i gminy Zelów wraz z Rozstrzygnięciem nadzorczym NR PNIK-I.4131.490.2023 Wojewody Łódzkiego z dnia 1 czerwca 2023 r.
 26.  Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zelów 2023 – PROGNOZA
 27. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zelów 2023 – STUDIUM
Print Friendly, PDF & Email
Skip to content