UCHWAŁA NR XXIX/296/2017 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 26 września 2017 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ewidencyjnym 129/3 położonej w obrębie nr 10 w miejscowości Zelów

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content