Współpraca z organizacjami

W działaniach na rzecz zaspokajania potrzeb społecznych niezwykle istotnymi partnerami samorządu są organizacje pozarządowe, które na terenie Gminy Zelów stanowią ogromny społeczny potencjał. W celu ułatwienia współpracy i dialogu organizacji pozarządowych z samorządem oraz wprowadzenia czytelnych i jednolitych dla wszystkich podmiotów kryteriów i warunków współdziałania na terenie Gminy Zelów tworzony jest Program współpracy pomiędzy Gminą Zelów a organizacjami pozarządowymi.

Program współpracy uchwalany jest corocznie na mocy art. 5a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Program Współpracy pomiędzy Gminą Zelów a organizacjami pozarządowymi określa formy, zasady i zakres współpracy a także priorytety zadań publicznych, których realizacja związana będzie z udzielaniem pomocy publicznej.

Załącznik: 

program_wspolpracy_pomiedzy_gmina_zelow_a_organizacjami_pozarzadowymi_w_2019_roku.pdf 158.82KBprogram_wspolpracy_pomiedzy_gmina_zelow_a_organizacjami_pozarzadowymi_w_2018_roku.pdf 324.74KBprogram_wspolpracy_pomiedzy_gmina_zelow_a_organizacjami_pozarzadowymi_w_2017_roku.pdf 263.35KBprogram_wspolpracy_pomiedzy_gmina_zelow_a_organizacjami_pozarzadowymi_w_2016_roku.pdf 228.78KBprogram_wspolpracy_pomiedzy_gmina_zelow_a_organizacjami_pozarzadowymi_w_2015_roku.pdf 170.33KB

Print Friendly, PDF & Email