Prace nad Strategią Rozwoju Gminy Zelów na lata 2021-2027

Właśnie pracujemy nad nową Strategią Rozwoju Gminy Zelów na lata 2021-2027, która przez wiele lat będzie służyła jej mieszkańcom, dlatego uważamy za niezbędny udział w tych pracach przedstawicieli społeczności lokalnej, reprezentujących różne środowiska i grupy interesów.

Wypracowane w Strategii kierunki rozwoju będą decydowały o obliczu Gminy w przyszłości. Przy opracowywaniu Strategii zostaną wykorzystane sprawdzone w Polsce i w świecie procedury pracy z udziałem społeczności lokalnej oraz skuteczne sposoby pracy w  grupach.

Licząc na Państwa udział, uprzejmie zapraszamy do pracy nad Strategią w jednym z Podzespołów (społeczny, infrastruktura i środowisko oraz gospodarka i promocja) w ramach Zespołu Roboczego.

Pierwsze inauguracyjne spotkanie wszystkich trzech Podzespołów, a następnie prace warsztatowe rozpoczną się w dniu 3 września 2020 r. o godz. 1100 w Domu Kultury w Zelowie ul. Kościuszki 74.

Planowane zakończenie: godz. 1500.

Forma spotkania: prezentacja, warsztat.

Tematyka spotkania:

  • sposób i organizacji pracy nad Strategią,
  • zakres planowanych prac,
  • prezentacja podstawowych informacji o stanie Gminy,
  • identyfikacja głównych problemów Gminy.

Prowadzenie: konsultanci i moderatorzy ResPublic sp. z o.o. oraz Fundacji Kultury Przestrzeni „Zobaczyć na nowo”.

Dodatkowych informacji udziela Referat Promocji, Informacji i Strategii Urzędu Miejskiego w Zelowie tel.44 6351535 lub osobiście pokój nr 122 i 123.

Załączniki:

Zakresy prac nad Strategią Rozwoju Gminy Zelów na lata 2021-2027

Raport z badania JAKOŚĆ ŻYCIA W GMINIE ZELÓW

Diagnoza społeczno-gospodarcza Gminy Zelów

Print Friendly, PDF & Email