Prace nad Strategią Rozwoju Gminy Zelów na lata 2021-2027

Właśnie pracujemy nad nową Strategią Rozwoju Gminy Zelów na lata 2021-2027, która przez wiele lat będzie służyła jej mieszkańcom, dlatego uważamy za niezbędny udział w tych pracach przedstawicieli społeczności lokalnej, reprezentujących różne środowiska i grupy interesów.

Pierwsze spotkanie

Drugie spotkanie

Konsultacje społeczne

Strategia Rozwoju Gminy Zelów na lata 2021-2027

RAPORTY

Raport okresowy Strategii Rozwoju Gminy Zelów na lata 2021-2027 za 2021 r. (PDF 986 KB)

Raport okresowy Strategii Rozwoju Gminy Zelów na lata 2021-2027 za 2022 r. (PDF 4 MB)

Raport okresowy Strategii Rozwoju Gminy Zelów na lata 2021-2027 za 2023 r. (PDF 4 MB)

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content