Konsultacje społeczne

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dokumentu Strategii Rozwoju Gminy Zelów na lata 2021-2027. Celem konsultacji jest zebranie uwag, propozycji i opinii na temat projektu przedmiotowego dokumentu. Proces konsultacji oraz uzgodnień dokumentu doprowadzi do opracowania ostatecznej wersji strategii.

Czas trwania konsultacji:

Konsultacje prowadzone są w formie elektronicznej i będą trwały od dnia 07.01.2021 r. do 28.01.2021 r. i wszyscy zainteresowani mieszkańcy Gminy mogą wziąć w nich udział.

Formy udziału w konsultacjach:

Udział w konsultacjach jest możliwy poprzez uruchomienie formularza lub jego pobranie, wypełnienie i przesłanie:

  • mailem na adres: umzelow@zelow.pl,
  • poprzez e-PUAP na adres /UMzelow/Skrytka,
  • pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miejski w Zelowie, ul. Żeromskiego 23, 97-425 Zelów,
  • osobiście złożyć wydrukowany i wypełniony formularz w siedzibie urzędu,
  • poprzez uruchomienie formularza dostępnego pod linkiem: https://forms.gle/gyxm2XxfVwSeSh9v9

Terminy składania formularzy:

Decydująca dla dochowania powyższych terminów jest data wpływu formularza do Urzędu lub moment dostarczenia lub wypełnienia go drogą elektroniczną nie później niż do dnia 28.01.2021 r.

Załączniki:

  1. Strategia Rozwoju Gminy Zelów na lata 2021-2027 – projekt dokumentu
  2. Formularz zgłaszania uwag – do pobrania

Raport z konsultacji społecznych dokumentu Strategii Rozwoju Gminy Zelów na lata 2021-2027 (PDF, 1MB)

Strategia Rozwoju Gminy Zelów na lata 2021-2027 – aktualizacja po konsultacjach (PDF, 5MB)

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content