Poradnictwo i pomoc

Prezentujemy wykaz miejsc, w których można uzyskać specjalistyczne poradnictwo i pomoc w sytuacji występowania przemocy domowej lub zagrożenia jej zaistnienia.

Prawo zabrania stosowania przemocy i krzywdzenia swoich bliskich. Jeżeli Ty lub ktoś z Twoich bliskich jest ofiarą przemocy ze strony osoby najbliższej, nie wstydź się prosić o pomoc i wsparcie.

Uzyskasz je w następujących instytucjach na terenie gminy i powiatu:

 • Komisariat Policji w Zelowie, ul. Kościuszki 33, 97-425 Zelów, tel. 47 846 5438.
 • Komenda Powiatowa Policji w Bełchatowie, 1 Maja 7, 97-400 Bełchatów, tel. 47 846 52 11
 • Prokuratura Rejonowa w Bełchatowie, ul. 1-Maja 5, 97-425 Zelów, 44 632 17 15
 • Sąd Rejonowy w Bełchatowie, ul. Okrzei 4, 97-400 Bełchatów, tel. 44 635 76 06.
 • Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zelowie, ul. Piotrkowska 12, 97-425 Zelów, tel. 44 634 10 28 lub 44 634 24 21.
 • Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zelowie, ul. Żeromskiego 23, 97-425 Zelów, tel. 44 634 10 00.
 • Poradnictwo prawne w ramach w/w Punktu udzielane w Urzędzie Miejskim w Zelowie, ul. Żeromskiego 23, 97-425 Zelów, I piętro, pokój nr 115, czynny w każdy czwartek w godz. 11.00-13.00.
 • Punkt Profilaktyczno-Interwencyjnym dla Dzieci, Młodzieży i Rodziców, ul. Żeromskiego 28, 97-425 Zelów, II piętro, tel. 44 634 24 98, czynny czwartki: 8.00-11.00, soboty: 14.00-19.00.
 •  Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Urzędzie Miejskim w Zelowie, ul. Żeromskiego 23, 97-425 Zelów, pokój nr 110, tel. 723 721 725
 •  Psycholog dostępny jest dla mieszkańców w każdy pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca w godz. 1600 – 1800.
 •  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Czapliniecka 66, tel.: 44 715 22 63, 44 715 22 61. – instytucja ta udziela wsparcia rodzinom dotkniętym problemem przemocy również w zakresie oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy.

Do udzielania pomocy oraz poradnictwa zobowiązane są również wszystkie instytucje oświatowe oraz placówki ochrony zdrowia działające na terenie miasta i gminy Zelów.

Rodzinami z terenu miasta i gminy Zelów, w których istnieje podejrzenie o występowaniu przemocy w rodzinie zajmuje się Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Zelowie, którego siedziba mieści się w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zelowie, w pracach którego udział biorą przedstawiciele policji, pomocy społecznej, oświaty, ochrony zdrowia, sądu, komisji rozwiązywania problemów alkoholowych oraz organizacji pozarządowych.

Pomoc uzyskasz również dzwoniąc pod następujące numery telefonów:

112 – numer alarmowy, pod który możesz zadzwonić, gdy znajdziesz się w niebezpieczeństwie i będziesz potrzebować pomocy ze strony policji, straży pożarnej lub pogotowia

116 111 – bezpłatny Telefon Zaufania Dla Dzieci i Młodzieży udziela wsparcia dzieciom i młodzieży do 18 r.ż. Telefon jest anonimowy i bezpłatny, działa 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę

116 123 – Telefon Zaufania Dla Osób Dorosłych w Kryzysie Emocjonalnym

800 702 222 – Linia Wsparcia dla Osób w Stanie Kryzysu Psychicznego

800 100 100 – Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci

801 120 002 – Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie “Niebieska Linia”

800 120 226 – Policyjny Telefon Zaufania ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

800 12 12 12  -bezpłatny Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

42 640 65 91 – Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, placówka całoroczna i całodobowa, 91-837 Łódź ul. Franciszkańska 85

801 199 990 – Ogólnopolski Telefon Zaufania „Narkotyki-Narkomania”

800 676 676 – Infolinia Rzecznika Praw Obywatelskich

Twój Parasol – aplikacja mobilna, dzięki której osoby narażone na sytuacje związane z przemocą w rodzinie mogą uzyskać wsparcie i informacje. Poza materiałami edukacyjnymi aplikacja umożliwia dostęp do bazy organizacji oferujących wsparcie. Aplikacja umożliwia również przesyłanie informacji o zdarzeniach przemocowych do ewentualnego wykorzystania później oraz możliwość kontaktu z wcześniej skonfigurowanym adresem email lub możliwość szybkiego wybrania telefonu alarmowego. W celu zapewnienia dyskrecji użytkowania aplikacji – oficjalną częścią aplikacji jest zestawienie danych pogodowych odpowiednich do lokalizacji. 

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content