ul. Żeromskiego 23

97-425 Zelów

tel. 44/635 15 41

SKŁAD KOMISJI:

 1. Janina Kędziak – przewodnicząca Komisji
 2. Leszek Chrzanowski – wiceprzewodniczący Komisji
 3. Eliza Wrzesiak – sekretarz Komisji
 4. Mirosław Simka – członek Komisji
 5. Tomasz Pieczko – członek Komisji
 6. Maciej Karbowniczak – członek Komisji
 7. Jolanta Kucner – członek Komisji

ZADANIA KOMISJI:

Do głównych zadań realizowanych przez Komisję należy prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiazywaniem problemów alkoholowych, a w szczególności:

 1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych.
 2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.
 3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży.
 4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych.
 5. Prowadzenie kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
 6. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów dotyczących reklamy i promocji napojów alkoholowych.
 7. Występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.
 8. Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.

Osoby z problemami rodzinnymi dotyczacymi m. in. przemocy w rodzinie, alkoholizmu, narkomanii, mają możliwość skorzystania z bezpłatnej pomocy oferowanej przez:

 • Punkt konsultacyjny dla osób z problemem alkoholowym i ofiar przemocy w rodzinie

ul. Żeromskiego 28

97-425 Zelów

tel. 44/634 24 98

Dyżury:

 • czwartki w godz. 16:00 – 18:30 
 • soboty w godz. 9:00 – 13:30

Porady prawne udzielane są w każdy czwartek w godz. 11.00 – 13:00.

Punkt profilaktyczno – interwencyjny dla dzieci, młodzieży i rodziców

ul. Żeromskiego 28

97-425 Zelów

tel. (44) 634 24 98

Dyżury:

 • czwartki w godz. 8:00 – 11:00
 • soboty w godz. 14:00 – 19:00

DO POBRANIA

 1. Wniosek o zobowiązanie do leczenia odwykowego
 2. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 – 2025
 3. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019-2022
 4. Diagnoza Lokalnych Problemów i Zagrożeń Społecznych na terenie Gminy Zelów – 2019 r.
Print Friendly, PDF & Email
Skip to content