Zamówienia publiczne

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU z dnia 12.10.2020 r. – ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG LOKALNYCH I GMINNYCH W SEZONIE 2020/2021


OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY z dnia 25.09.2020 r. – Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu pt.: „Podnoszenie kompetencji edukacyjnych w gminie Zelów” realizowanego w ramach RPO Województwa Łódzkiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego


OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA z dnia 03.09.2020 r. – Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu pt.: „Podnoszenie kompetencji edukacyjnych w gminie Zelów” realizowanego w ramach RPO Województwa Łódzkiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU z dnia 30 lipca 2020 r. – Termomodernizacja OSP w Grabostowie


OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA z dnia 8 sierpnia 2020 r. – Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu pt.: „Podnoszenie kompetencji edukacyjnych w gminie Zelów” realizowanego w ramach RPO Województwa Łódzkiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego


Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udziale zamówienia w zakresie publicznego transportu zbiorowego


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU z dnia 22 lipca 2020 r. – Modernizacja – remont drogi gminnej w Maurycowie


OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY z dnia 15 września 2020 r. – Budowa sieci wodociągowej wraz z odgałęzieniami w granicach pasów drogowych w Gminie Zelów, msc: Ostoja, Kolonia Grabostów, Kolonia Ostoja


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Z DNIA 15.07.2020 R. – DOWÓZ UCZNIÓW DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY ZELÓW W OKRESIE OD 1 WRZEŚNIA 2020 R. DO 31 GRUDNIA 2020 R.


OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY z dnia 11 sierpnia 2020 r.. – TRANSPORT I ROZŁOŻENIE DESTRUKTU ASFALTOWEGO PRZEZNACZONEGO DO NAPRAWY DRÓG  NA TERENIE GMINY ZELÓW


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU z dnia 7 lipca 2020 r. – Usługi transportowe w zakresie dowozu  uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Zelów do  placówek oświatowych w roku szkolnym 2020/2021


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU z dnia 3 czerwca 2020 r. – Termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki 17 w Zelowie


OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY z dnia 08 czerwca 2020 r. – WYŁAPYWANIE BEZDOMNYCH ZWIERZĄT Z TERENU MIASTA I GMINY ZELÓW ORAZ ZAPEWNIENIE IM OPIEKI W SCHRONISKU DLA ZWIERZĄT


ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA z dnia 11 maja 2020 r. do OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU z dnia 29 kwietnia 2020 r. – WYŁAPYWANIE BEZDOMNYCH ZWIERZĄT Z TERENU MIASTA I GMINY ZELÓW ORAZ ZAPEWNIENIE IM OPIEKI W SCHRONISKU DLA ZWIERZĄT


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU z dnia 31 stycznia 2020 r. – NAPRAWA DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY ZELÓW W ROKU 2020


PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA 2020 ROK


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU z dnia 14 stycznia 2020 r. – REMONT CZĄSTKOWY NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH NA DROGACH GMINNYCH PRZY UŻYCIU EMULSJI MODYFIKOWANYCH I GRYSÓW BAZALTOWYCH W GMINIE ZELÓW

Print Friendly, PDF & Email