Zamówienia publiczne

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU z dnia 31 stycznia 2020 r.
NAPRAWA DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY ZELÓW W ROKU 2020

> Treść ogłoszenia

> Siwz

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA 2020 ROK

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU z dnia 14 stycznia 2020 r.
REMONT CZĄSTKOWY NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH NA DROGACH GMINNYCH PRZY UŻYCIU EMULSJI MODYFIKOWANYCH I GRYSÓW BAZALTOWYCH W GMINIE ZELÓW

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY z dnia 17 lutego 2020 r.

Treść informacji

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT z dnia 29 stycznia 2020 r.

Treść informacji

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU z dnia 14 stycznia 2020 r.

Treść ogłoszenia

Siwz