Zamówienia publiczne

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU z dnia 04.10.2022 r. – ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG LOKALNYCH I GMINNYCH W SEZONIE 2022/2023


Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień na 2022 rok


OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY z dnia 31.08.2022 r. – BUDOWA KANALIZACJI W MIEJSCOWOŚCI ZELÓWEK


OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY z dnia 31.08.2022 r. – PROFILOWANIE NAWIERZCHNI DRÓG NA TERENIE MIASTA I GMINY ZELÓW


OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY z dnia 16.08.2022 r. – Usługi transportowe w zakresie dowozu uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy zelów do placówek oświatowych w roku szkolnym 2022/2023.


OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY z dnia 05.08.2022 r. – Modernizacja – remont drogi gminnej w miejscowości Bujny Księże w ramach zadania: ,,Wykonanie nawierzchni drogi Bujny Księże”


OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY z dnia 05.08.2022 r. – DOWÓZ UCZNIÓW DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY ZELÓW W OKRESIE OD 1 WRZEŚNIA 2022R. DO 31 GRUDNIA 2022R.


Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień na 2022 rok


Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień na 2022 rok


OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY z dnia 24.06.2022 r. – REMONT CZĄSTKOWY NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH NA DROGACH GMINNYCH PRZY UŻYCIU EMULSJI MODYFIKOWANYCH I GRYSÓW BAZALTOWYCH W GMINIE ZELÓW


OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY z dnia 23.06.2022 r. – WYŁAPYWANIE BEZDOMNYCH ZWIERZĄT Z TERENU MIASTA I GMINY ZELÓW ORAZ ZAPEWNIENIE IM OPIEKI W SCHRONISKU DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT


Wstępne ogłoszenie informacyjne z dnia 17 czerwca 2022 r. dotyczące umowy oświadczenie usług publicznych: Usługa w zakresie publicznego transportu drogowego – 2022/S 116-328630


OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY z dnia 08.06.2022 r. – Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomościach, na których znajduje się domek letniskowy i innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, położonych na terenie Gminy Zelów


Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień na 2022 rok


OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY z dnia 17.05.2022 r. – Budowa nawierzchni dróg na terenie Miasta i Gminy Zelów


Aktualizacja planu o udzielenie zamówień na 2022 rok


OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY z dnia 04.05.2022 r. – BUDOWA INFRASTRUKTURY ELEKTROENERGETYCZNEJ I OŚWIETLENIOWEJ NA TERENIE MIASTA I GMINY ZELÓW


OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZE OFERTY z dnia 25.04.2022 r. – PRZEBUDOWA KOTŁOWNI MIEJSKIEJ W ZELOWIE


Aktualizacja planu o udzielenie zamówień na 2022 rok

Aktualizacja planu o udzielenie zamówień na 2022 rok.


OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY z dnia 05.04.2022 r. – NAPRAWA DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY ZELÓW W ROKU 2022


OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY z dnia 31.03.2022 r. – REMONT CZĄSTKOWY NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH NA DROGACH GMINNYCH PRZY UŻYCIU EMULSJI MODYFIKOWANYCH I GRYSÓW BAZALTOWYCH W GMINIE ZELÓW W ROKU 2022


OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA z dnia 17.03.2022 r. – Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomościach, na których znajduje się domek letniskowy i innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, położonych na terenie Gminy Zelów


Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień na 2022 rok


Aktualizacja planu o udzielenie zamówień na 2022 rok.


Aktualizacja planu o udzielenie zamówień na 2022 rok


Planu postępowań o udzielenie zamówień na 2022 rok


Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych – 2021/S 235-620305


Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych – 2021/S 235-620304


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU z dnia 01.12.2021 r. – DOWÓZ UCZNIÓW DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY ZELÓW W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 2022R. DO 24 CZERWCA 2022R.


Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień na 2021 rok


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU z dnia 30.11.2021 r. – UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I PORZĄDKU ORAZ KONSERWACJA I UTRZYMANIE ZIELENI NA TERENIE MIASTA I GMINY ZELÓW W 2022 I 2023 ROKU


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU z dnia 19.10.2021 r. – Zakup energii elektrycznej


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU z dnia 11.10.2021 r. – ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG LOKALNYCH I GMINNYCH W SEZONIE 2021/2022


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU z dnia 02.09.2021 r. – BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ, KANALIZACJI DESZCZOWEJ, SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z WYPROWADZENIAMI I PRZYKANALIKAMI W OBRĘBIE PASA DROGOWEGO ULICY LEŚNEJ


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU z dnia 30.08.2021 r. – BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ, KANALIZACJI DESZCZOWEJ, SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ  Z WYPROWADZENIAMI I PRZYKANALIKAMI W OBRĘBIE PASA DROGOWEGO ULICY POPRZECZNEJ


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU z dnia 18.08.2021 r. – BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z WYPROWADZENIAMI I PRZYKANALIKAMI W OBRĘBIE PASA DROGOWEGO W MIEJSCOWOŚCI NOWA WOLA, KOLONIA POŻDŻENICE, IGNACÓW


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU z dnia 17.08.2021 r. – „DOWÓZ UCZNIÓW DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY ZELÓW W OKRESIE OD 1 WRZEŚNIA 2021R. DO 31 GRUDNIA 2021R. – SZKOŁA PODSTAWOWA W KOCISZEWIE” Część IV


Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień – sierpień 2021


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU z dnia 30.07.2021 – DOWÓZ UCZNIÓW DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY ZELÓW W OKRESIE OD 1 WRZEŚNIA 2021R. DO 31 GRUDNIA 2021R


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU z dnia 28.07.2021 – Usługi transportowe w zakresie dowozu uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy zelów do placówek oświatowych w roku szkolnym 2021/2022


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU z dnia 08.07.2021 – Modernizacja – remont drogi gminnej w miejscowości Pawłowa


Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień na 2021 rok.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU z dnia 21.06.2021 – Wykonanie nawierzchni na drodze gminnej w Marszywcu


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU z dnia 25.05.2021 r. – WYMIANA PODŁOGI W SALI GIMNASTYCZNEJ W ZSO W ZELOWIE


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU z dnia 17.05.2021 r. – BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ, KANALIZACJI DESZCZOWEJ, SIECI WODOCIĄGOWEJ W UL. ZOFII I GÓRNEJ W ZELOWIE


Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień na 2021 rok.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU z dnia 26.03.2021 r. – Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomościach, na których znajduje się domek letniskowy i innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, położonych na terenie Gminy Zelów


OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY z dnia 21.04.2021 r. – UBEZPIECZENIE GMINY ZELÓW W OKRESIE 1.05.2021 R. – 30.04.2024 R.


Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień na 2021 rok.


OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY z dnia 29.01.2021 r. – NAPRAWA DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY ZELÓW W ROKU 2021


OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY z dnia 28.01.2021 r. – REMONT CZĄSTKOWY NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH NA DROGACH GMINNYCH PRZY UŻYCIU EMULSJI MODYFIKOWANYCH I GRYSÓW BAZALTOWYCH W GMINIE ZELÓW


OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA z dnia 27.01.2021 r. – Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomościach, na których znajduje się domek letniskowy i innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, położonych na terenie Gminy Zelów.


PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA 2021 ROK


OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY z dnia 18.12.2020 r. – DOWÓZ UCZNIÓW DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY ZELÓW W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 2021 R. DO 25 CZERWCA 2021 R.


Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych


OGŁOSZENIE WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY z dnia 17.12.2020 r. – „Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu pt.: „Zdalna szkoła+ w Gminie Zelów” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła+ w Ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”


OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY z dnia 2.12.2020 r. – ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY ZELÓW W OKRESIE OD 01.01.2021R. DO 31.12.2021R.


Ogłoszenie o postępowaniu na wybór podmiotu, który zorganizuje nabycie lub nabędzie na rachunek własny obligacji emitowanych przez Gminę Zelów w 2020 roku wraz ze specyfikacją warunków postępowania


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU z dnia 12.10.2020 r. – ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG LOKALNYCH I GMINNYCH W SEZONIE 2020/2021


OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY z dnia 25.09.2020 r. – Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu pt.: „Podnoszenie kompetencji edukacyjnych w gminie Zelów” realizowanego w ramach RPO Województwa Łódzkiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego


OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA z dnia 03.09.2020 r. – Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu pt.: „Podnoszenie kompetencji edukacyjnych w gminie Zelów” realizowanego w ramach RPO Województwa Łódzkiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU z dnia 30 lipca 2020 r. – Termomodernizacja OSP w Grabostowie


OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA z dnia 8 sierpnia 2020 r. – Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu pt.: „Podnoszenie kompetencji edukacyjnych w gminie Zelów” realizowanego w ramach RPO Województwa Łódzkiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego


Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udziale zamówienia w zakresie publicznego transportu zbiorowego


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU z dnia 22 lipca 2020 r. – Modernizacja – remont drogi gminnej w Maurycowie


OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY z dnia 15 września 2020 r. – Budowa sieci wodociągowej wraz z odgałęzieniami w granicach pasów drogowych w Gminie Zelów, msc: Ostoja, Kolonia Grabostów, Kolonia Ostoja


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Z DNIA 15.07.2020 R. – DOWÓZ UCZNIÓW DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY ZELÓW W OKRESIE OD 1 WRZEŚNIA 2020 R. DO 31 GRUDNIA 2020 R.


OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY z dnia 11 sierpnia 2020 r.. – TRANSPORT I ROZŁOŻENIE DESTRUKTU ASFALTOWEGO PRZEZNACZONEGO DO NAPRAWY DRÓG  NA TERENIE GMINY ZELÓW


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU z dnia 7 lipca 2020 r. – Usługi transportowe w zakresie dowozu  uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Zelów do  placówek oświatowych w roku szkolnym 2020/2021


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU z dnia 3 czerwca 2020 r. – Termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki 17 w Zelowie


OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY z dnia 08 czerwca 2020 r. – WYŁAPYWANIE BEZDOMNYCH ZWIERZĄT Z TERENU MIASTA I GMINY ZELÓW ORAZ ZAPEWNIENIE IM OPIEKI W SCHRONISKU DLA ZWIERZĄT


ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA z dnia 11 maja 2020 r. do OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU z dnia 29 kwietnia 2020 r. – WYŁAPYWANIE BEZDOMNYCH ZWIERZĄT Z TERENU MIASTA I GMINY ZELÓW ORAZ ZAPEWNIENIE IM OPIEKI W SCHRONISKU DLA ZWIERZĄT


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU z dnia 31 stycznia 2020 r. – NAPRAWA DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY ZELÓW W ROKU 2020


PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA 2020 ROK


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU z dnia 14 stycznia 2020 r. – REMONT CZĄSTKOWY NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH NA DROGACH GMINNYCH PRZY UŻYCIU EMULSJI MODYFIKOWANYCH I GRYSÓW BAZALTOWYCH W GMINIE ZELÓW

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content