LVII sesja Rady Miejskiej w Zelowie

Zapraszamy na LVII sesję Rady Miejskiej w Zelowie, zwołaną na dzień 23 kwietnia 2024 roku na godz.10:00 w Domu Kultury w Zelowie, ul. Kościuszki 74 z następującym proponowanym porządkiem obrad: Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.Przedstawienie porządku obrad.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Zelowie za okres od 1 listopada 2023 roku do 31 marca 2024 roku. Informacja o ważniejszych działaniach Burmistrza Zelowa w okresie od 1 listopada 2023 ...

Więcej

Ogłoszenie dotyczące uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego pn. „Wyjazd edukacyjno-aktywizacyjny z zakresu profilaktyki uzależnień dla członków Klubu HDK PCK Zelów krwiodawców i wolontariuszy”

Burmistrz Zelowa uznając celowość realizacji zadania określonego w uproszczonej ofercie realizacji zadania publicznego złożonej w tutejszym Urzędzie w dniu 15.04.2024 r. przez Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Bełchatowie przedstawia ofertę na realizację, przy wsparciu środków finansowych z budżetu gminy, zadania publicznego pn. „Wyjazd edukacyjno-aktywizacyjny z zakresu profilaktyki uzależnień dla członków Klubu HDK PCK Zelów krwiodawców i wolontariuszy”. Ofertę zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu www.zelow.pl oraz na tablicy ogłoszeń ...

Więcej
Skip to content