Nowa altana w Grabostowie

W ramach realizacji projektu „Altana biesiadna przy świetlicy wiejskiej w Grabostowie” sołectwo Grabostów zyskało miejsce do organizacji spotkań i imprez okolicznościowych w okresie wiosennym i letnim. Zadanie zostało dofinansowane z budżetu Województwa Łódzkiego w kwocie 12 tys. zł w ramach programu „Sołectwo na plus”.

Więcej

Szansa na dofinansowanie

Informujemy, że uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego wniosek Gminy Zelów pt. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami w granicach pasów drogowych w miejscowości Mauryców został zakwalifikowany do przyznania pomocy w kwocie 1 649 125 zł. Zadanie będzie realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. O szczegółach będziemy informować po podpisaniu umowy.

Więcej

Informacja dla mieszkańców

Rodziny wielodzietne, rolnicy oraz osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności lub mieszkające z nimi mają prawo w 2023 r. do wyższych limitów energii w tegorocznej cenie. By go nie stracić, muszą złożyć u dostawcy energii specjalne oświadczenie i dołączyć do niego dokumenty potwierdzające uprawnienia. Nie ma jednego wzoru oświadczenia - każdy dostawca energii przygotował własne. By w 2023 r. płacić za 2000 kWh zużytej energii tyle, co w tym roku, nie trzeba ...

Więcej

Zapraszamy na III spotkanie z cyklu „Transformacja a rozwój gospodarczy regionu”

23 listopada w MCK w Bełchatów odbędzie się trzecie ze spotkań w ramach projektu „Transformacja a rozwój gospodarczy regionu”, którego organizatorem jest Bełchatowsko-Kleszczowski Park Przemysłowo Technologiczny. Patronem wydarzenia jest spółka PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna z Grupy PGE. Celem projektu jest wypracowanie kierunków rozwojowych, kluczowych dla transformacji podregionów: piotrkowskiego i sieradzkiego, a także całego województwa łódzkiego. Projekt skierowany jest do trzech głównych grup odbiorców: - Mieszkańców - Przedsiębiorców - Samorządów Trzecie z cyklu spotkań odbędzie ...

Więcej

Działaj Lokalnie 2022 w Kociszewie

W ramach realizowanego przez Szkołę Podstawową w Kociszewie projektu „Na ludową nutę w Kociszewie” w ramach Działaj Lokalnie 2022 w ostatnim czasie zorganizowano szereg wydarzeń. Na koniec października odbył się koncert „Tanecznym krokiem do folkloru” podczas, którego wystąpili tancerze z Zespołu Pieśni i Tańca „Ziemia Sędziejowicka”, Zespół Pieśni i Tańca Ludowego „Dzieci z Doliny Grabi” z Zespołu Szkół z Marzenina, wystawiono przedstawienie „Zielony Kapturek” z udziałem rodziców i uczniów klasy 8 ...

Więcej

Zmiany w dodatku dla podmiotów wrażliwych

Ustawa z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku wprowadziła m.in. zmiany dotyczące dodatku dla podmiotów wrażliwych. Rozszerzono zakres podmiotowy instytucji mogących ubiegać się o wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych o związki zawodowe, o których mowa w ustawie z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 854), w ...

Więcej

Kontynuacja projektu „Przystanek Sportu” w Kociszewie

Mieszkańcy sołectwa Kociszew zyskali dodatkowe urządzenia oraz  miejsce do spędzania czasu wolnego na powietrzu. W ramach programu Sołectwo na Plus finansowanego z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego zakupiono i zamontowano wyposażenie siłowni zewnętrznej (prasa ręczna) oraz placu zabaw (huśtawka równoważnia dwuosobowa), tablicę z regulaminem, a także posadzono drzewa i krzewy ozdobne dla uatrakcyjnienia terenu. Realizowany projekt “Przystanek Sportu – kontynuacja projektu” pozwala na wspólne spędzanie wolnego czasu dla całych rodzin oraz ma ...

Więcej

Opieka wytchnieniowa w Gminie Zelów – edycja 2023

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zelowie planuje po raz kolejny przystąpić do realizacji Programu „Opieka Wytchnieniowa”- edycja 2023, realizowanego w ramach Funduszu Solidarnościowego. Głównym celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami dorosłymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. W 2023 roku podobnie jak w latach ubiegłych zamierzamy realizować Program w ...

Więcej

Stypendium szkolne – decyzje

Informujemy, iż decyzje dotyczące stypendium szkolnego za okres wrzesień - grudzień 2022 r. będą wydawane w okresie od 25.10.2022 r. do 27.10.2022 r., w godz. 8:00 – 14:00, w Urzędzie Miejskim w Zelowie, w Referacie Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia (pokój 107) - dotyczy osób, które składały wniosek o stypendium szkolne na rok szkolny 2022/2023.

Więcej
Skip to content