Aplikacja dla osób pozostających w kwarantannie domowej

Na prośbę Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Łodzi przedstawiamy ulotkę dotyczącą aplikacji przeznaczonej dla osób pozostających w kwarantannie domowej. Ponadto informacje o aplikacji dostępne są również w Regionalnym Systemie Ostrzegania oraz na stronie Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Łodzi na portalach społecznościowych Facebook i Twitter. Ulotka dotycząca aplikacji

Więcej

Zaproszenie na XVI sesję Rady Miejskiej w Zelowie

Przewodniczący Rady Miejskiej w Zelowie Sylwester Drozdowski zwołuje XVI sesję Rady Miejskiej w Zelowie w dniu 27 marca 2020 roku na godz. 12.00 w sali Domu Kultury w Zelowie z następującym porządkiem obrad: Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.Przedstawienie porządku obrad.Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.Sprawozdanie z działalności Komisariatu Policji w Zelowie oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego w 2019 roku.Sprawozdanie z realizacji zadań Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie ...

Więcej

Odbiór odpadów wielkogabarytowych

Burmistrz Zelowa informuje, że w maju br. odbędzie się bezpłatny odbiór odpadów wielkogabarytowych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych. Odpady będą odbierane według następującego harmonogramu: termintrasa zbiórki 04.05.2020 ulice: Kilińskiego, Górna, Zofii, Poprzeczna, Podleśna, Północna, Skłodowskiej-Curie, Kopernika, Jana Pawła II, Dzielna, Wschodnia, Złota, Kątna, Wrzosowa, Leśniczówka, Herbertowska, Grzybowa, Sosnowa, Ceramiczna, Cegielniana, Leśna, Bukowa, Polna, Prosta05.05.2020 Pl. Dąbrowskiego, ulice: Wąska, K. Wielkiego, B. Chrobrego, W. Łokietka,  Mieszka I, Poznańska, Ks. Stanka, Mickiewicza, Kościuszki, Sienkiewicza, ...

Więcej

Uruchomiono platformę dla potrzebujących

Informujemy, że w związku z koniecznością podjęcia działań związanych z rozpowszechnianiem się coronawirusa COVID - 19, a co za tym idzie z koniecznością odizolowania osób, które potencjalnie mogą być nim zarażone, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej uruchomiło platformę https://www.gov.pl/web/koronawirus/pomoc-dla-potrzebujacych przeznaczoną dla obywateli, którzy za jej pośrednictwem będą mogli uzyskać informacje na temat kontaktu z ośrodkami pomocy społecznej.

Więcej

Komunikat ŁODR

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną przekazujemy komunikat Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach dotyczący informacji o kanałach komunikacji z interesantami. Komunikat ŁODR z siedzibą w Bratoszewicach

Więcej

Informacja dla mieszkańców

Szanowni Państwo, informujemy że w dniu dzisiejszym Burmistrz Zelowa otrzymał informację z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bełchatowie, że na terenie naszej gminy nie zdiagnozowano do tej pory żadnego przypadku zarażenia koronawirusem COVID-19, natomiast kwarantannie domowej poddana została trzyosobowa rodzina. O sytuacji w naszej gminie na bieżąco będziemy informować na Facebooku gminy Zelów i stronie www.zelow.pl.

Więcej

Wypłata zasiłków w kasie M-GOPS

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy w Zelowie informuje, że wypłaty zasiłków dla klientów Ośrodka od dnia 17 marca 2020 roku do odwołania będą odbywać się od godz. 11.00 do 15.00. Ponadto zwracamy się z prośbą o nie przychodzenie wszystkich klientów na godz. 11.00, ponieważ do budynku Ośrodka będzie można wchodzić wyłącznie pojedynczo.

Więcej

Komunikat dla interesantów

Szanowni Państwo, informujemy że w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa (COVID-19) w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców Burmistrz Zelowa wprowadził szczególne zasady obsługi interesantów i podjął decyzję o zamknięciu budynku Urzędu Miejskiego w Zelowie od dnia 17 marca 2020 roku do odwołania. W związku z powyższym kontakt z interesantami i załatwianie najpilniejszych spraw odbywać się będzie drogą telefoniczną (tel.: 44 634 10 00 - Punkt Informacyjny, 44 635 15 31 - Urząd ...

Więcej