Ankieta LGD „Dolina rzeki Grabi”

Informujemy, że LGD „Dolina rzeki Grabi” została zobowiązana przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego do przeprowadzenia analizy potrzeb społeczności lokalnej, mając na uwadze epidemię COVID-19 oraz dynamiczne zmiany społeczne i gospodarcze. Analiza pozwoli na zweryfikowanie jakie potrzeby mają potencjalni beneficjenci, chcący skorzystać z premii na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz w jakiego rodzaju branży planują uruchomić działalność w dobie epidemii COVID-19. Wiedza ta jest niezbędna, aby dokonać diagnozy potrzeb społeczności lokalnej i uruchomić planowane ...

Więcej

Zaproszenie na XVII sesję Rady Miejskiej w Zelowie

Przewodniczący Rady Miejskiej w Zelowie Sylwester Drozdowski zwołuje XVII sesję Rady Miejskiej w Zelowie w dniu 28 maja 2020 roku na godz. 11.00 w sali Domu Kultury w Zelowie z następującym porządkiem obrad: Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.Przedstawienie porządku obrad.Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.Przedstawienie „Raportu o stanie Gminy Zelów za 2019 rok”.Informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy Zelów za 2019 rok. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Zelów z ...

Więcej

Wnioskowanie on-line o odpis aktu stanu cywilnego

Od 21 kwietnia br. Ministerstwo Cyfryzacji uruchomiło w rozszerzonej wersji, e-usługę umożliwiającą wnioskowanie online o odpis aktu stanu cywilnego. Do tej pory skorzystało z niej ponad 110 tysięcy osób. Dzięki tej e-usłudze odpis aktu stanu cywilnego można uzyskać od ręki w wersji elektronicznej. Dokument jest generowany bezpośrednio z Systemu Rejestrów Państwowych (SRP), a następnie automatycznie przesyłany na skrzynkę wnioskodawcy Mój Gov. Nowa odsłona e-usługi to jedno z działań w ramach ...

Więcej

Dyżury specjalistów

Informujemy, że od 2 maja 2020 r. umożliwiony będzie kontakt ze specjalistami dyżurującymi w Punkcie Konsultacyjnym dla Osób z Problemem Alkoholowym i Ofiar Przemocy w Rodzinie oraz Punkcie Profilaktyczno-Interwencyjnym dla Dzieci, Młodzieży i Rodziców. Bezpłatne porady i wsparcie w sprawach związanych z problemami uzależnień i przemocy udzielane będą  w terminach dyżurów specjalistów poprzez kontakty telefoniczne oraz w formie bezpośredniej z bezwzględnym zachowaniem zasad sanitarnych po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu godziny wizyty. Terminy dyżurów: Specjalista ...

Więcej

Informacja dla mieszkańców

Szanowni Państwo, informujemy że na dzień dzisiejszy w gminie Zelów nie stwierdzono żadnego przypadku zakażenia koronawirusem COVID – 19, a liczba adresów, pod którymi znajdują się osoby objęte kwarantanną zmniejszyła się do 13.Życzymy Wam zdrowia i wytrwałości.

Więcej