XLVII sesja Rady Miejskiej w Zelowie

31 maja 2023 roku o godz. 10.00 w Domu Kultury w Zelowie, ul. Kościuszki 74, odbędzie się XLVII sesja Rady Miejskiej w Zelowie, z następującym proponowanym porządkiem obrad: Proponowany porządek obrad: Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.Przedstawienie porządku obrad.Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.Przedstawienie „Raportu o stanie Gminy Zelów za 2022 rok”.Raport z wykonania w 2022 r. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i efektów jego realizacji.Sprawozdanie z realizacji Programu ...

Więcej

Pożyczka rozwojowa JEREMIE2

Fundacja Rozwoju Gminy Zelów w ramach projektu JEREMIE2 - pożyczka rozwojowa obniżyła oprocentowanie. Jeśli potrzebujesz środków na rozwój swojej firmy? Inwestycje, zakup samochodu, wyposażenia? Zadzwoń do FRGZ tel. 665 945 800 lub 606 314 854.

Więcej

Nieczynny GPSZOK

Urząd Miejski w Zelowie informuje, że w dniu 7 kwietnia 2023 r. Gminny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Maurycowie nie będzie czynny. Kontakt: Urząd Miejski w Zelowie, pokój nr 1 tel. 44/634 10 00 wew. 55

Więcej

Nieczynny GPSZOK

Urząd Miejski w Zelowie informuje,że w dniu 30 marca 2023 r.Gminny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Maurycowienie będzie czynny. Kontakt: Urząd Miejski w Zelowie, pokój nr 1tel. 44/634 10 00 wew. 55

Więcej
Skip to content