Modernizacja linii 220kV Rogowiec – Pabianice

Informujemy, że Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA rozpoczęły modernizację linii 220 kV Rogowiec – Pabianice. Przebieg linii, podobnie jak jej napięcie, pozostaną bez zmian. Prowadzone prace obejmą zawieszenie nowego przewodu odgromowego, który zabezpieczy linię przed wyładowaniami atmosferycznymi w trakcie burzy, prace konserwacyjne na słupach oraz poza obszarem Gminy Zelów wymianę jednego słupa i podwyższenie konstrukcji ośmiu słupów. Szczegółowe informacje znajdują się w zamieszczonym poniżej informatorze o inwestycji. Informator o inwestycji

Więcej

Nabór zgłoszeń „Sołectwo na plus”

Informujemy o możliwości składania przez sołectwa zgłoszeń do naboru „Sołectwo na plus”. Zgłoszenie należy złożyć w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego lub przesłać za pośrednictwem podmiotów świadczących usługi pocztowe na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, Al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, w terminie do dnia 1 lutego 2021 roku (decyduje data stempla pocztowego). Składane zgłoszenia powinny dotyczyć projektów realizowanych wyłącznie w terminie od dnia 1 lipca 2021 roku do dnia 15 listopada 2021 roku. Kwota dotacji w ramach projektu dla jednej miejscowości ...

Więcej

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

Do 29 stycznia 2021 r. organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mogą składać oferty na wsparcie realizacji zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2021 roku. Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2021 ...

Więcej

Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dokumentu Strategii Rozwoju Gminy Zelów na lata 2021-2027. Celem konsultacji jest zebranie uwag, propozycji i opinii na temat projektu przedmiotowego dokumentu. Proces konsultacji oraz uzgodnień dokumentu doprowadzi do opracowania ostatecznej wersji strategii. Czas trwania konsultacji: Konsultacje prowadzone są w formie elektronicznej i będą trwały od dnia 07.01.2021 r. do 28.01.2021 r. i wszyscy zainteresowani mieszkańcy Gminy mogą wziąć w nich udział. Formy udziału w ...

Więcej

Nabór przedstawicieli na członków komisji konkursowych

Do 18 stycznia br. prowadzony jest nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków komisji konkursowych. W związku z ogłoszonym w tym roku pierwszym otwartym konkursem ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Zelów Burmistrz Zelowa zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 z zm.) działające ...

Więcej

Informacja dla mieszkańców

Przypominamy, że w dniu 24 grudnia 2020 r. Urząd Miejski w Zelowie oraz Gminny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Maurycowie będą nieczynne. Natomiast 31 grudnia 2020 r. Urząd będzie otwarty w godzinach  8:00 – 14:00, a kasa Urzędu czynna będzie do godz. 13:30. Ponadto w dniach 28-31 grudnia 2020 r. wpłaty w kasie będą przyjmowane tylko gotówką.

Więcej

I Powiatowy Konkurs Plastyczno-Fotograficzny „Jestem obrazem”

Pięcioro uczniów Szkoły Podstawowej w Wygiełzowie wzięło udział w ciekawym konkursie plastyczno-fotograficznym pt. „Jestem obrazem”. Miał on zasięg powiatowy, a zorganizowany został przez Zespół Szkolno-Przedszkolny i Szkołę Podstawową im. A. Brandta w Kurnosie Drugim. Honorowym patronatem konkurs objął Starosta Bełchatowski - Dorota Pędziwiatr. Aby wziąć udział w konkursie należało wyszukać w Internecie, bibliotece, podręcznikach lub innych źródłach ciekawy obraz. Później przygotować strój, rekwizyty, tło, a następnie wykonać zdjęcie, które jak najbardziej ...

Więcej

Rozstrzygnięcie gminnego konkursu plastycznego „Żyję ekologicznie na co dzień”

Jak co roku w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Zelowie odbył się Gminny  Konkurs Plastyczny na model przestrzenny wykonany z wykorzystaniem materiałów odpadowych. Konkurs cieszył się dużym powodzeniem, szczególnie wśród przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych. Pomysłowość i kreatywność osób, które wykonały przeróżne modele zabawek, biżuterii  oraz przedmiotów użytecznych, pozytywnie zaskoczyły. Wyłonienie zwycięzców okazało się nie lada wyzwaniem. Nagrody i wyróżnienia dla laureatów zostały zakupione dzięki dofinansowaniu uzyskanemu z WFOŚiGW w Łodzi ...

Więcej

Ważne!

Osoby powyżej 75 r. życia, które znajdują się w grupie podwyższonego ryzyka utraty zdrowia i życia oraz które chciałyby bezpłatnie zaszczepić się przeciw grypie w ramach POZ proszone są o zgłaszanie się do SPZOZ w Zelowie do dnia 10.12.2020 r. pod nr tel.: 44 634 12 65 lub 797 400 407.

Więcej