Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Burmistrz Zelowa informuje, że w Urzędzie Miejskim w Zelowie od dnia 16 kwietnia 2024 roku został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Gminy Zelów, w związku z Uchwałami Rady Miejskiej Nr LVI/643/2024 oraz Nr LVI/642/2024 z dnia 28 lutego 2024 roku. Bliższych informacji w tej sprawie udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Zelowie, ul. Żeromskiego 23, pokój nr 22 i 12, tel.: (44) 634-10-00 wew. 37 ...

Więcej

Ogłoszenie dotyczące uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego pn. „Aktywny senior”

Burmistrz Zelowa uznając celowość realizacji zadania określonego w uproszczonej ofercie realizacji zadania publicznego złożonej w tutejszym Urzędzie w dniu 04.04.2024 r. przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Zelowie przedstawia ofertę na realizację, przy wsparciu środków finansowych z budżetu gminy, zadania publicznego pn. „Aktywny senior”. Ofertę zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu www.zelow.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zelowie poniższą ofertę. Data umieszczenia oferty: 09.04.2024 ...

Więcej

Wsparcie dla sołectw

Kolejne dofinansowanie dla naszych sołectw. W ramach projektu „Sołectwo na plus” realizowanego przez Województwo Łódzkie osiem sołectw z naszej gminy otrzymało wsparcie na realizację swoich projektów. Dotacja celowa została przyznana na następujące projekty: Sołectwo Bujny Szlacheckie - Aktywnie, zdrowo i na ludowo – organizacja kursu tańca dla lokalnej społeczności – dotacja w wysokości: 15 000,00 zł,Sołectwo Chajczyny - Integracja mieszkańców sołectwa Chajczyny – dotacja w wysokości: 15 000,00 zł,Sołectwo Kociszew – ...

Więcej

Webinarium dotyczące Czystego Powietrza

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łodzi zaprasza do udziału w bezpłatnym webinarium pn. „Program Czyste Powietrze - wsparcie dla Ciebie i środowiska: wniosek o płatność". Celem webinarium jest zapoznanie uczestników z informacjami nt. jak prawidłowo wypełnić wniosek o płatność w Programie priorytetowym Czyste Powietrze. W czasie spotkania przewidziany jest panel pytań i odpowiedzi z udziałem przedstawicieli Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Webinarium odbędzie się 9 kwietnia ...

Więcej

Dofinansowanie dla KGW

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła nabór wniosków o wsparcie statutowe dla kół gospodyń wiejskich na 2024 rok. Od 25 marca koła gospodyń wiejskich wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich mogą ubiegać się o przyznanie pomocy finansowej z budżetu państwa. Łącznie do rozdysponowania jest 120 mln zł. Podobnie jak w poprzednich latach wysokość dotacji jest uzależniona od liczebności koła. 8 tys. zł otrzymają liczące nie więcej niż 30 osób; o ...

Więcej

Raport z konsultacji społecznych

Przedstawiamy raport z konsultacji społecznych Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Radomsko-Piotrków Trybunalski- Bełchatów 2021-2030 wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko, które odbywały się w dniach 29.01-04.03.2024 r. Raport z konsultacji społecznych (PDF 196 KB)

Więcej

Rusza kwalifikacja wojskowa na terenie województwa łódzkiego

Zgodnie z Obwieszczeniem Nr 1/2024 Wojewody Łódzkiego z dnia 09 stycznia 2024 r. kwalifikacja wojskowa na terenie województwa łódzkiego w 2024 roku odbędzie się w okresie od dnia 1 lutego do dnia 30 kwietnia 2024 roku. Na terenie powiatu bełchatowskiego kwalifikacja wojskowa przeprowadzona zostanie w terminie od dnia 28 marca do dnia 29 kwietnia 2024 roku w lokalu położonym pod adresem Bełchatów, ul. Pabianicka 34. Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się: mężczyzn urodzonych w 2005 r.;mężczyzn urodzonych ...

Więcej

Usługi dla klientów KAS

Przypominamy, że dzięki serwisowi e-Urząd Skarbowy w zakładce Rozliczenia Podatnicy mają możliwość sprawdzania swoich wpłat. Udostępnione dane dotyczą transakcji od 1 stycznia 2021 roku. Samodzielnie można sprawdzić informacje o: · zaksięgowanych dokumentach, · wpłatach, · pobranych odsetkach za zwłokę i kosztach upomnienia, oraz  · danych obejmujących m.in. przeksięgowania, zwroty i zaległości. Obecnie w resorcie trwają także prace umożliwiające export plików w formatach pdf i xls, dotyczących zaksięgowanych transakcji w usłudze Rozliczenia. O ich zakończeniu będziemy informować. Wprowadzone ...

Więcej
Skip to content