Udzielono absolutorium Burmistrzowi Zelowa

W dniu dzisiejszym podczas sesji Rady Miejskiej w Zelowie, po debacie nad Raportem o stanie gminy za 2020 rok, z 13 -tu obecnych na sali radnych przy dwóch głosach przeciw i jednym wstrzymującym 10–u udzieliło Burmistrzowi Zelowa Tomaszowi Jachymkowi wotum zaufania. Następnie przy jednym głosie wstrzymującym 12-tu za udzielono absolutorium.W imieniu burmistrza jego zastępca Anetta Mądry podziękowała wszystkim, którzy pracowali na rzecz rozwoju naszej miejscowości przez miniony rok.

Więcej

Zmiana wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Informujemy, że od lipca br. zmieniają się stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach zamieszkałych. Wysoki wzrost dotychczasowych stawek opłat wynika głównie z podpisanej umowy z Wykonawcą usługi, tj. konsorcjum firm "EKO-REGION" Sp. z o.o. oraz Wiesław Strach Wywóz Nieczystości oraz Przewóz Ładunków. Nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach zamieszkałych wynoszą 33,50 zł za jednego mieszkańca na miesiąc. Przypominamy, że od stycznia tego roku wszystkich mieszkańców obowiązuje segregacja ...

Więcej

Zakończono realizację projektu w SPON

Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych w Zelowie zakończyło realizację projektu Centrum Usług Społecznych dla powiatu bełchatowskiego w ramach osi priorytetowej IX Włączenie społeczne finansowanego z funduszy Unii Europejskiej. W ramach tego projektu Stowarzyszenie realizowało zadanie „Miejsce krótkookresowego pobytu spełniające wymogi DDP”. Stowarzyszenie było jednym z partnerów realizującym projekt  od 1 maja 2018 r. do 30 kwietnia 2021 r. Możliwość uczestnictwa w projekcie przyznana była osobom niepełnosprawnym niesamodzielnym na wniosek opiekunów w celu ...

Więcej

Cykl spotkań z Marszałkiem

Marszałek Województwa Łódzkiego Grzegorz Schreiber wraz z Zarządem Województwa Łódzkiego jest gospodarzem cyklu spotkań, organizowanych w poszczególnych powiatach pod wspólnym tytułem „Porozmawiajmy w Łódzkiem”. Marszałek wraz z grupą ekspertów odwiedza powiaty Województwa Łódzkiego z informacją o ofercie dla samorządów, mieszkańców i organizacji pozarządowych. Podczas spotkań przedstawiciele urzędu i instytucji podległych Samorządowi Województwa przybliżą aktualne i planowane konkursy, programy, nabory i granty. W związku z przyjęciem  Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030, podnoszone ...

Więcej

Dotacja na drogę w Pawłowej

17 czerwca podpisano umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego w ramach modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Na zadanie remont-modernizacja drogi w miejscowości Pawłowa została przyznana dotacja w wysokości 106770,00 zł, a prace zostaną przeprowadzone jeszcze w tym roku.

Więcej

Oferta Liceum Ogólnokształcącego w Zelowie

Zapraszamy do Liceum Ogólnokształcącego im. Obrońców Praw Człowieka w Zelowie, które uzyskało tytuł „Brązowej Szkoły 2020”w ogólnopolskim rankingu Perspektyw.Szkoła proponuje trzy kierunki kształcenia:- w klasie humanistyczno-językowej z rozszerzonym językiem polskim i angielskim oraz historią lub geografią,- w klasie biologiczno-medycznej z rozszerzoną biologią, językiem angielskim oraz matematyką lub chemią,- w klasie politechnicznej z rozszerzoną matematyką, językiem angielskim oraz informatyką lub fizyką. Zelowskie liceum zapewnia:- wysoki poziom edukacji,- ciekawe zajęcia pozalekcyjne, realizowane na różnorodnych kołach ...

Więcej

Ruszają zajęcia fitness i nordic walking

Informujemy, że od dzisiaj rozpoczynają się zajęcia w ramach projektu "Sport dobry na wszystko3", który realizuje Fundacja Rozwoju Gminy Zelów. Projekt jest realizowany przy wsparciu z dotacji budżetu gminy. Z uwagi na aktualną sytuację covid wszystkie zajęcia odbywać się będą na świeżym powietrzu. Tak więc:- w poniedziałki zapraszamy na zajęcia fitness z Panią Dorotą Paszkowską. Zbiórka o godz. 17.00 przy ZSO w Zelowie,- w czwartki zapraszamy na zajęcia nordic walking ...

Więcej
Skip to content