Informacja dla mieszkańców

Szanowni Państwo, informujemy że u pracownika Urzędu Miejskiego w Zelowie, który obecnie przebywa na kwarantannie potwierdzono pozytywny wynik na obecność koronawirusa COVID – 19. W związku z powyższym od dziś tj. 24.06.2020 r. placówka zostanie zamknięta dla interesantów. Kontakt z petentami i załatwianie najpilniejszych spraw odbywać się będzie drogą telefoniczną (tel.: 44 634 10 00 – Punkt Informacyjny, 44 635 15 31 – Urząd Stanu Cywilnego, 44 635 15 37 – ...

Więcej

Informacja dla mieszkańców

Szanowni Państwo, informujemy że jeden z pracowników Urzędu Miejskiego w Zelowie został objęty kwarantanną. Na dzień dzisiejszy nie ma on potwierdzonego pozytywnego wyniku badania w powyższym zakresie. W związku z zaistniałą sytuacją w urzędzie zostały podjęte odpowiednie działania prewencyjne. Na chwilę obecną placówka funkcjonuje bez zmian. O dalszym przebiegu tej sprawy będziemy Państwa informować na bieżąco.

Więcej

Wizytacje techniczne

Informujemy, że wizytacje techniczne dotyczące projektu pn. „Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Zelów" wykonywać będzie PPHU EL-KUB Przemysław Herudziński z siedzibą w Bełchatowie, ul. L. i M. Kaczyńskich 6/4. Celem ustalenia terminu przeprowadzenia wizytacji firma będzie się kontaktowała z wszystkimi osobami, które zadeklarowały swój dalszy udział w projekcie dokonując wpłaty za w/w usługę.

Więcej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Burmistrz Zelowa informuje, że w Urzędzie Miejskim w Zelowie od dnia 2 czerwca 2020 roku został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy stanowiących własność Gminy Zelów, w związku z podjętą przez Radę Miejską w Zelowie Uchwałą Nr XVII/192/2020 z dnia 28 maja 2020 roku. Bliższych informacji w tej sprawie udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Zelowie, ul. Żeromskiego 23, pokój nr 22 i 12, tel. (44) 634-10-00 wew. ...

Więcej

Weź pieniądze na posadzenie lasu

Rolnicy, którzy mają w swoim gospodarstwie grunty słabszej jakości i chcą posadzić na nich las, mogą uzyskać na ten cel wsparcie z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach PROW 2014-2020. Wnioski o taką pomoc można składać w biurach powiatowych ARiMR do 31 lipca 2020 r. „Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych” skierowane jest do rolników (osób fizycznych lub prawnych, jak i grup takich osób), którzy są właścicielami lub współwłaścicielami ...

Więcej