Informacja dla interesantów

Informujemy, że w dniu 24 grudnia 2020 r. Urząd Miejski w Zelowie oraz Gminny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Maurycowie będą nieczynne. 31 grudnia 2020 r. Urząd będzie otwarty w godzinach  8:00 – 14:00, a kasa Urzędu czynna będzie do godz. 13:30.

Więcej

Nowe kryteria dochodowe bezpłatnej pomocy żywnościowej

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zelowie informuje, że od 26.11.2020 r. podwyższeniu uległy kryteria dochodowe uprawniające do pomocy żywnościowej w ramach POPŻ z 200% na 220% kryterium określonego w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej. Pomoc żywnościowa obecnie przysługiwać będzie osobom, których kryterium dochodowe wynosi: 1542,20 zł netto dla osoby samotnej1161,60 zł netto dla osoby w rodzinie Bliższych informacji na temat ...

Więcej

Złóż wniosek o stypendium Gminy Zelów im. Jana Pawła II

Od 1 do 15 grudnia br. w Urzędzie Miejskim w Zelowie będą przyjmowane wnioski o przyznanie stypendium Gminy Zelów im. Jana Pawła II. Stypendia skierowane są do uczniów i studentów zamieszkałych i zameldowanych na terenie Gminy Zelów, uczących się w szkołach ponadpodstawowych i uczelniach wyższych (uczelnie publiczne). O stypendium może ubiegać się osoba, która mimo trudnych warunków materialnych, rodzinnych lub zdrowotnych osiąga dobre wyniki w nauce i której minimalna średnia w ...

Więcej

Składanie wniosków do zmiany Studium

Przypominamy, że do dnia 10 listopada 2020 r. istnieje możliwość składania wniosków dotyczących sporządzenia zmiany studium, które należy składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zelowie, ul. Żeromskiego 23, bądź elektronicznie na adres mailowy umzelow@zelow.pl Do pobrania – Wniosek w sprawie „zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zelów”

Więcej

Plac zabaw w Janowie

W ramach projektu "Utworzenie placu zabaw w miejscowości Janów" realizowanego z grantu sołeckiego przyznanego przez Samorząd Województwa Łódzkiego udało się w stworzyć nowoczesny plac zabaw. W ramach zadania sołectwo Janów wzbogaciło się o 6 zabawek tj. karuzelę metalową, zestaw zabawowy, zabawkę na sprężynie, tramp ruchomy, ściankę wspinaczkową i huśtawkę podwójną oraz dodatkowo ławkę z oparciem. Plac zabaw wpłynie nie tylko na integrację lokalnej społeczności, ale przede wszystkim na wspólne spędzanie ...

Więcej

Badanie wzroku

Informujemy, że w dniu 15.10.2020 r. w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Zelowie ul. Żeromskiego 21 w godz. 8:00-10:00 odbędą się BADANIA WZROKU oraz POMIAR CIŚNIENIA ŚRÓDGAŁKOWEGO dla mieszkańców gminy. OBOWIĄZKOWE zapisy osobiście lub telefoniczne pod nr 44 6341265 Koszt badania wzroku 10 złKoszt pomiaru ciśnienia śródgałkowego 10 zł Zapisy prowadzone będą do dnia 15.10.2020 r. Po badaniu istnieje możliwość doboru szkieł i zrobienia okularów.Badanie przeznaczone jest dla osób powyżej 16-go roku życia.

Więcej

Wnioski do zmiany Studium

W związku z podjęciem przez Radę Miejską w Zelowie uchwały nr XIX/215/2020 z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zelów, uprzejmie informujemy, iż od dnia 9 października 2020 r. do dnia 10 listopada 2020 r. istnieje możliwość składania wniosków dotyczących sporządzenia zmiany studium, które należy składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zelowie, ul. Żeromskiego 23, bądź elektronicznie na ...

Więcej

Apel do kierowców

W związku z docierającymi do nas informacjami dotyczącymi niebezpiecznych zachowań kierowców jeżdżących po ulicach Zelowa, a zwłaszcza po ul. Poznańskiej, którzy miejskie ulice traktują jak tory wyścigowe, apelujemy o rozsądek, rozwagę i stosowanie się do obowiązujących przepisów. Poprawi to bezpieczeństwo i nie będzie stanowiło zagrożenia dla innych uczestników ruchu. Pamiętajmy, że gdy zaczyna brakować wyobraźni i zdrowego rozsądku dochodzi do poważnych i niejednokrotnie tragicznych w skutkach zdarzeń, w których poszkodowani ...

Więcej