Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Burmistrz Zelowa informuje, że w Urzędzie Miejskim w Zelowie od dnia 16 kwietnia 2024 roku został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Gminy Zelów, w związku z Uchwałami Rady Miejskiej Nr LVI/643/2024 oraz Nr LVI/642/2024 z dnia 28 lutego 2024 roku. Bliższych informacji w tej sprawie udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Zelowie, ul. Żeromskiego 23, pokój nr 22 i 12, tel.: (44) 634-10-00 wew. 37 ...

Więcej
Skip to content