Umowa podpisana

Burmistrz Zelowa podpisał umowę na dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania pn.: Remont drogi gminnej w miejscowości Przecznia”. Wartość dofinansowania: 1 754 235,00 zł Całkowita wartość zadania: 2 506 050,00 zł.Zakres prac obejmuje: roboty ziemne, podbudowę z tłucznia dolomitowego, potrójną stabilizację grysami i emulsją asfaltową, pobocza, drenaż odcinający, przepusty pod drogą. Termin zakończenie realizacji zadania to 30 listopada 2024 r.

Więcej

Uwaga Jubilaci

Urząd Stanu Cywilnego w Zelowie uprzejmie prosi, aby pary małżeńskie obchodzące w 2024 roku jubileusz 50 – lecia pożycia małżeńskiego, które mają stałe zameldowanie na terenie Gminy Zelów, zgłaszały się do Urzędu Stanu Cywilnego w Zelowie (ul. Żeromskiego 23, pokój nr 17) w terminie do 30 kwietnia 2024 roku w celu dopełnienia formalności związanych z procedurą nadania medalu za długoletnie pożycie małżeńskie. Wniosek o nadanie medalu mogą złożyć również członkowie ...

Więcej
Skip to content