Konsultacje społeczne

Zapraszamy do udziału w konsultacjach dotyczących projektu Programu współpracy Gminy Zelów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021. Osobami uprawnionymi do udziału w konsultacjach są przedstawiciele organizacji pozarządowych mających swoją siedzibę na terenie Gminy Zelów. Na Państwa uwagi i propozycje czekamy do 3 listopada br. Więcej informacji tutaj.

Więcej

Nieczynny GPSZOK

Urząd Miejski w Zelowie informuje, że w dniach: 22, 23 i 26.10.2020 r. (czwartek, piątek i poniedziałek) Gminny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Maurycowie nie będzie czynny. Kontakt: Urząd Miejski w Zelowie, pokój nr 1,tel. 44/634 10 00 w. 55

Więcej

Dzień Edukacji Narodowej

W dniu dzisiejszym z okazji Dnia Edukacji Narodowej Burmistrz Zelowa Tomasz Jachymek wraz z Sekretarzem Krzysztofem Borowskim wręczyli 11 nagród wyróżniającym się w pracy wychowawczej, opiekuńczej i organizacyjnej nauczycielom i dyrektorom placówek oświatowo-wychowawczych z terenu naszej gminy. Jednocześnie życzyli im zdrowia, wytrwałości w dążeniu do zamierzonych celów oraz powodów do uśmiechu każdego dnia.

Więcej

Bezpłatna żywność dla potrzebujących z terenu gminy Zelów

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zelowie informuje, że w ramach współpracy z Fundacją „Poranek” z Tomaszowa Mazowieckiego rusza z kolejnym  Programem Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Aktualnie pracownicy socjalni M-GOPS w Zelowie już wydają skierowania na bezpłatną żywność. Pomoc żywnościowa przysługiwać będzie osobom, których kryterium dochodowe wynosi: 1402,00 zł netto dla osoby samotnej1056,00 zł netto dla osoby w rodzinie Osoby zainteresowane programem żywnościowym proszone są o zgłaszanie ...

Więcej

XX sesja Rady Miejskiej w Zelowie

Informujemy, że w dniu 9 października 2020 roku o godz. 10.00 w sali Domu Kultury w Zelowie, ul. Kościuszki 74 odbędzie się XX sesja Rady Miejskiej w Zelowie. Proponowany porządek obrad: Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.Przedstawienie porządku obrad.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.Informacja o ważniejszych działaniach Burmistrza Zelowa w okresie od 1 czerwca 2020 roku do 31 sierpnia 2020 roku.Informacja z realizacji uchwal Rady Miejskiej w Zelowie za okres od 1 czerwca 2020 ...

Więcej

Bezpłatna mammografia w Zelowie

Bezpłatne badania mammograficzne mogą wykonać wszystkie kobiety w wieku 50-69 lat, które w ciągu ostatnich dwóch lat nie wykonywały ich bezpłatnie. Badania wykonywane są w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi i refundowane przez NFZ. Regularne wykonywanie mammografii zwiększa szansę na wykrycie raka w jego wczesnym etapie rozwoju. Rozpoczęcie leczenia w tej fazie choroby, w bardzo wielu przypadkach stwarza możliwość całkowitego jej wyleczenia. Mobilna pracownia mammograficzna będzie czekała na Panie w Zelowie 13 października 2020 ...

Więcej

Gmina Zelów w żółtej strefie

Od soboty, 3 października powiat bełchatowski, a tym samym gmina Zelów znajdzie się w strefie żółtej. Oznacza to m.in. obowiązek zasłaniania ust i nosa w obiektach handlowych lub usługowych, kościołach oraz miejscach ogólnie dostępnych, o ile niemożliwe jest tam zachowanie odstępu 1,5 m. Ministerstwo Zdrowia co tydzień uaktualnia listę żółtych i czerwonych stref w związku z epidemią koronawirusa. Jak podał resort, od najbliższej soboty, 3 października na liście czerwonej znajdzie się ...

Więcej