Nieczynny PSZOK

Urząd Miejski w Zelowie informuje, że w dniach 10 – 21 sierpnia 2020 r. Gminny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Maurycowie nie będzie czynny Kontakt: Urząd Miejski w Zelowie, pokój nr 1, tel. 44/634 10 00 w. 55

Więcej

1 sierpnia zawyją syreny

W sobotę 1 sierpnia w całej Polsce zostanie przeprowadzony trening systemu ostrzegania i alarmowania. O godzinie 17.00 na jedną minutę zostaną uruchomione syreny alarmowe. W ten sposób uczczona zostanie pamięć o 76. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Powstanie Warszawskie wybuchło 1 sierpnia 1944r., kiedy to w godzinę „W” oddziały Armii Krajowej zaatakowały okupowane przez Niemców obiekty w Warszawie. Powstanie trwało 63 dni.

Więcej

Złóż wniosek o stypendium Gminy Zelów im. Jana Pawła II

Od 1 do 31 sierpnia br. trwa nowy nabór wniosków o przyznanie stypendiów Gminy Zelów im. Jana Pawła II. Stypendia skierowane są do uczniów i studentów zamieszkałych i zameldowanych na terenie Gminy Zelów, uczących się w szkołach ponadpodstawowych i uczelniach wyższych (uczelnie publiczne). O stypendium może ubiegać się osoba, która mimo trudnych warunków materialnych, rodzinnych lub zdrowotnych osiąga dobre wyniki w nauce i której minimalna średnia w zakończonym roku szkolnym 2019/2020 ...

Więcej

Łódzki e-bazarek

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach utworzył internetowe narzędzie, które ma ułatwić rolnikom sprzedaż własnych produktów. Na stronie internetowej www.lodzkiebazarek.pl każdy rolnik może zamieścić bezpłatnie ogłoszenie dotyczące sprzedaży produktów wytwarzanych w gospodarstwie. Działalność serwisu ma pomóc mieszkańcom obszarów wiejskich w sprzedaży wytworzonych produktów i usług, konsumentom umożliwić zakup świeżych produktów z wiadomego źródła.

Więcej

Trwa remont pomieszczeń SPZOZ w Zelowie

Zakres prac remontowych prowadzonych w budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zelowie obejmuje remont pięciu pomieszczeń na parterze i dostosowania ich na potrzeby zespołu ratownictwa medycznego oraz trzech gabinetów na piętrze przychodni. Wykonywane prace obejmują zmiany w układzie pomieszczeń, wymianę stolarki drzwiowej oraz okładzin ściennych i podłogowych, wymianę armatury sanitarnej, przeróbki instalacji elektrycznych, wymianę asortymentu elektrycznego, wymianę kratek wentylacyjnych ze sprawdzeniem i udrożnieniem kanałów, wykonanie gładzi gipsowych, malowanie oraz wymianę ...

Więcej

Informacja dla mieszkańców

„Spółka EKO-REGION zwraca się z prośbą do mieszkańców terenów wiejskich gminy Zelów o zwrot pojemników na odpady będących jej własnością. Pojemniki na odpady zmieszane oraz na odpady segregowane – szkło, suche z oznaczeniem „EKO-REGION” należy wystawić przed posesję w dniach 10-14.08.2020 r. Prośba dotyczy tych gospodarstw, z których nie udało się odebrać wszystkich pojemników w I terminie tj. listopad – grudzień 2019 r. W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z w/w akcją ...

Więcej

Stwórz z nami Strategię Rozwoju Gminy Zelów

Burmistrz Zelowa Tomasz Jachymek zaprasza do wzięcia udziału w badaniu społecznym prowadzonym na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Gminy Zelów na lata 2021-2027. Dokument ten będzie odnosił się do najważniejszych aspektów rozwoju gminy i warunków życia mieszkańców w długookresowej perspektywie. Dlatego też tak ważny jest Państwa udział w jego tworzeniu. Będziemy wdzięczni za poświęcenie kilkunastu minut na wypełnienie ankiety. Ankieta jest w pełni anonimowa. Ankieta dostępna poniżej:Ankieta (dostępna online do 14 sierpnia ...

Więcej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Burmistrz Zelowa informuje, że w Urzędzie Miejskim w Zelowie od dnia 24 lipca 2020 roku został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Gminy Zelów, w związku z podjętymi przez Radę Miejską w Zelowie Uchwałami Nr IV/15/2014 z dnia 19 grudnia 2014 roku, Nr X/111/2019 z dnia 31 lipca 2019 r., Nr XVII/189/2020, Nr XVII/190/2020 i Nr XVII/191/2020 z dnia 28 maja 2020 roku. Bliższych informacji w tej sprawie udziela ...

Więcej

Obwieszczenie

Zapraszamy do zapoznania się z treścią obwieszczenia o rozpoczęciu ponownej procedury udziału społeczeństwa dot. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 484 na odcinku Zelów - Bełchatów". Treść obwieszczenia

Więcej