„Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu pt.: „Zdalna szkoła+ w Gminie Zelów” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła+ w Ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”

Skip to content