OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU z dnia 7 lipca 2020 r. – Usługi transportowe w zakresie dowozu uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Zelów
do placówek oświatowych w roku szkolnym 2020/2021

Skip to content