OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU z dnia 17 lipca 2020 r. – Budowa sieci wodociągowej wraz z odgałęzieniami w granicach pasów drogowych w Gminie Zelów, msc: Ostoja, Kolonia Grabostów, Kolonia Ostoja

Skip to content