OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU z dnia 14 stycznia 2020 r. – REMONT CZĄSTKOWY NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH NA DROGACH GMINNYCH PRZY UŻYCIU EMULSJI MODYFIKOWANYCH I GRYSÓW BAZALTOWYCH W GMINIE ZELÓW

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY z dnia 17 lutego 2020 r.

Treść informacji

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT z dnia 29 stycznia 2020 r.

Treść informacji

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU z dnia 14 stycznia 2020 r.

Treść ogłoszenia

Siwz

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content