Jesteśmy obywatelami Europy

Komponent 2 – Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie
Działanie 2.1. – Partnerstwo miast

W ramach projektu w dniach 15-18 września 2016 r. w Zelowie gościliśmy 2 grupy mieszkańców – z partnerskiego Związku Gmin Neuenhaus w Niemczech i Valasskich Klobouk z Republiki Czeskiej. Program wizyty był bardzo obszerny, a jego założeniem było zrealizowanie szeregu działań służących zwiększaniu aktywnego udziału obywateli w życiu Unii Europejskiej. Uczestnicy projektu po prezentacjach multimedialnych swoich miast pracowali w trzech grupach tematycznych w takich obszarach jak: „oświata, samorząd”, „kultura, historia” i „opieka społeczna, przedsiębiorczość i działalność społeczna”. Zwiedzali przy tym liczne instytucje i organizacje na terenie Gminy Zelów. Pierwsza grupa wybrała się do Urzędu Miejskiego, Przedszkola Samorządowego nr 4 i Szkoły Podstawowej nr 4 oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących, gdzie młodzież uczestnicząca w tej grupie miała spotkanie z młodzieżą zelowską.

Druga grupa rozpoczęła swoją podróż historyczną po Zelowie w Parafii Ewangelicko-Reformowanej, następnie zwiedziła zabytkowy obiekt sakralny, jakim jest kościół pw. Św. Wawrzyńca w Łobudzicach, a prelekcji o historii Zelowa połączonej z wystawą eksponatów historycznych wysłuchali w Domu Kultury w Zelowie. Na zakończenie gościom zaprezentowały się grupy taneczne hip-hop i breakdance.

Trzecia grupa robocza udała się do Fundacji Rozwoju Gminy Zelów, gdzie zapoznała się z jej celami i misją, różnorodnymi realizowanymi projektami oraz strategią działania. Następnie odwiedziła Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji i Środowiskowy Dom Samopomocy w Walewicach. 

Wspólnym punktem programu wszystkich grup tego dnia był udział w niecodziennej uroczystości – podpisaniu aktu erekcyjnego i wmurowaniu kamienia węgielnego w powstające mury sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Zelowie.

Kolejny dzień był poświęcony zrealizowanym inwestycjom na terenie Gminy Zelów ze środków unijnych m.in. ZSO, rekreacyjne zagospodarowanie terenu przy Patykach, OSP Pożdżenice. Podczas spaceru przez miasto, nasi goście zawitali do Biblioteki Publicznej, gdzie obejrzeli przygotowaną z tej okazji wystawę ukazującą lata współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Zelów a Związkiem Gmin Neuenhaus i Valasskimi Kloboukami, która przyczyniła się do szerzenia idei o wadze i wartości pojednania, a zatem zaangażowania mieszkańców w proces budowania wspólnoty europejskiej i pokojowej Europy.

Każdego dnia podczas podsumowań wieczornych, uczestnicy projektu dzielili się swoimi spostrzeżeniami i wrażeniami. Rozmawiali o metodach aktywizacji społeczności lokalnych w swoich miastach, wymieniając doświadczenia w zakresie korzystania z funduszy unijnych, przeprowadzanych kampaniach na rzecz zwiększenia frekwencji wyborczej, a także o problemach tolerancji, bezrobociu oraz sytuacji osób niepełnosprawnych. Dyskutowali także na temat aktualnych problemów Unii Europejskiej jakimi są: kryzys gospodarczy i kryzys zaufania w UE.

W celu utrwalenia dialogu międzykulturowego, międzypokoleniowego oraz sprawdzenia wiedzy, zorganizowano degustację lokalnych potraw każdego z partnerów, a także konkurs wiedzy o Unii Europejskiej i gminach partnerskich. Znakomite nastroje panowały podczas przeprowadzonego quizu językowego w trzech językach: polskim, czeskim i niemieckim.

Wszystkie działania zrealizowane w ramach projektu Gminy Zelów pn. “Jesteśmy obywatelami Europy” pozwoliły na integrację mieszkańców miast partnerskich, a także popularyzację idei Zjednoczonej Europy, wzmocnienie tożsamości europejskiej oraz wypracowanie odpowiednich wzorców działań zarówno informacyjnych jak
i edukacyjnych.

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content