Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Ignacowie

Poddziałanie: 19.2 – Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, w ramach działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, objętego Programem w zakresie: Budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.

Numer umowy: 00354-6935-UM0510541/17

Data umowy: 23 lutego 2018 r.

Tytuł projektu: Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Ignacowie. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 20120.

Charakterystyka projektu:

Opis projektu: Projekt    przewiduje  przebudowę   oraz   rozbudowę  budynku świetlicy wiejskiej w Ignacowie. Przewiduje się zmianę konstrukcji oraz geometrii dachu wraz z pokryciem, roboty rozbiórkowe w zakresie stropu, dobudowę pomieszczeń sanitarno-socjalnych, przebudowę kuchni oraz ocieplenie budynku. Projekt zagospodarowania terenu przewiduje utwardzenie terenu kostką brukową wokół budynku oraz wykonanie ośmiu miejsc parkingowych, w tym jednego dla osób niepełnosprawnych.

Cel projektu: Realizacja projektu przyczyni się do wzrostu aktywności mieszkańców, zapewni integrację społeczna, tworząc miejsce spotkań i działalności kulturalnej mieszkańców Ignacowa.

Wartość projektu:

487.683,71 zł – całkowita wartość projektu

313.260,00 zł – kwota dofinansowania

Termin realizacji projektu: maj 2018 r. – grudzień 2018 r.

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content