Wirtualny spacer po gminie Zelów – stworzenie aplikacji internetowej

Oś 4: LEADER

Działanie 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie małych projektów

Numer umowy: 00112-6930-UM0540190/10

Data umowy: 12 października 2010 r.

Tytuł projektu:

„Wirtualny spacer po gminie Zelów – stworzenie aplikacji internetowej

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie małych projektów, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Cel projektu:

Celem projektu jest stworzenie aplikacji internetowej – wirtualnego spaceru po gminie Zelów jako miejsca posiadającego cenny zasób dóbr kulturowych i przyrodniczych. Projekt przyczyni się do poprawy wizerunku gminy, wzrostu atrakcyjności turystycznej i zwiększenia zainteresowania gminą oraz stanowić będzie ważny element promocji.

Środki finansowe, wysokość dofinansowania:

  • 22.004,70 PLN – całkowita wartość projektu,
  • 12.523,00 PLN – kwota dofinansowania

Termin realizacji projektu:

październik 2010 r. – wrzesień 2011 r. 

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content