Remont świetlicy wiejskiej w Zalesiu wraz z wyposażeniem

Oś 3: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej

Działanie 313, 322, 323 “Odnowa i rozwój wsi”

Numer umowy: 00095-6922-UM0500760/09

Data umowy: 15 czerwca 2010 r.

Tytuł projektu: “Remont świetlicy wiejskiej w Zalesiu wraz z wyposażeniem”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania “Odnowa i rozwoju wsi”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Cel projektu:
Celem projektu jest stworzenie miejsca spotkań mieszkańców sołectwa oraz umożliwienie organizacji różnego rodzaju imprez okolicznościowych. Remont świetlicy przyczyni się do wzrostu atrakcyjności Gminy oraz umożliwi integrację społeczności lokalnej.

Środki finansowe, wysokość dofinansowania wg. wniosku:

  • 947 742,57 PLN – całkowita wartość projektu,
  • 494 647,00 PLN – kwota dofinansowania.

Termin realizacji projektu: grudzień 2009 r. – grudzień 2010 r.

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content