Burmistrz z absolutorium

Podczas sesji Rady Miejskiej w Zelowie, która odbyła się w dziś w Domu Kultury, 12-tu obecnych na sali radnych głosowało nad projektem uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Zelowa wotum zaufania oraz absolutorium. Przy jednym głosie wstrzymującym i jednym głosie przeciw 10 – ciu radnych udzieliło Burmistrzowi Zelowa Tomaszowi Jachymkowi wotum zaufania, a następnie jednogłośnie udzielono absolutorium. Udzielenie absolutorium oznacza stwierdzenie prawidłowości podjętych przez władze samorządowe działań finansowych w 2022 roku. Burmistrz podziękował wszystkim, ...

Więcej

Utrudnienia w ruchu w związku z Dniami Zelowa

W związku z planowanymi Dniami Zelowa na Targowicy Miejskiej przy ulicy Poznańskiej w Zelowie w dniach 1-2 lipca 2023 r., informujemy że ruch drogowy na ww. ulicy przebiegał będzie w sposób odmienny od dotychczasowego. Na odcinku od ulicy Sienkiewicza w kierunku ulicy Wąskiej wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy. Wobec powyższego prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i dostosowanie się do obowiązującego kierunku jazdy, zgodnie z oznakowaniem pionowym. Ruch drogowy nadzorowany będzie przez ...

Więcej

Ostatnie dni sprzedaży węgla przez Gminę Zelów

PRZYPOMINAMY IŻ WNIOSKI O PREFERENCYJNY ZAKUP WĘGLA (WYSPRZEDAŻ) PRZYJMOWANE SĄ TYLKO DO 30 CZERWCA 2023 R. Na podstawie art.14a ustawy z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (tj. Dz.U. z 2022r., poz.2236) informujemy, iż Gmina Zelów prowadzi sprzedaż końcową węgla: Wnioski przyjmowane są do dnia 30.06.2023r bądź do wyczerpania zapasów.Brak limitu co do ilości kupowanego surowca.Termin sprzedaży – do wyczerpania zapasów, jednak nie dłużej niż do ...

Więcej
Skip to content