Sieć na kulturę na finiszu

Dom Kultury zakończył realizację II etapu projektu „Sieć na kulturę w podregionie piotrkowskim”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Jest to jeden z dłuższych projektów, bowiem rozpoczął się w maju 2020 r. i będzie trwał do 30 stycznia 2022 r. Głównym założeniem projektu „Sieć na kulturę” jest: podniesienie kompetencji i kwalifikacji cyfrowych pracowników gminnych samorządowych instytucji kultury poprzez organizację szkoleń oraz dostęp do materiałów edukacyjnych;rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie atrakcyjnych i perspektywicznych ...

Więcej

Wybory uzupełniające sołtysa

Burmistrz Zelowa informuje, że na dzień 3 grudnia 2021 roku zarządzone zostały wybory uzupełniające sołtysa sołectwa Bocianicha, gm. Zelów. Zebranie wiejskie sołectwa Bocianicha, mające na celu przeprowadzenie wyborów uzupełniających, o których mowa wyżej, odbędą się o godz. 18.00 w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Bocianisze, Bocianicha 30.    Porządek zebrania wiejskiego będzie następujący: 1) otwarcie zebrania; 2) przyjęcie proponowanego porządku; 3) złożenie sprawozdania z działalności Sołtysa; 4) dokonanie wyboru Komisji Skrutacyjnej; 5) dokonanie wyboru Sołtysa: a) przyjęcie regulaminu przeprowadzenia wyborów sołtysa, b) zgłaszanie kandydatur na ...

Więcej

Przeciw przemocy

W dniu 24 listopada w Domu Kultury w Zelowie odbyła sie konferencja pt. “Razem przeciw przemocy” zorganizowana przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zelowie, Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Zelowie oraz Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zelowie. W spotkaniu udział wzięli Zastępca Burmistrza Zelowa Anetta Mądry, sekretarz Miasta Zelowa Krzysztof Borowski oraz przedstawiciele Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie, Komisariatu Policji w Zelowie, przedstawiciele szkół i ...

Więcej

Ćwiczenia obronne

Dziś na terenie Urzędu Miejskiego w Zelowie odbyły się kompleksowe ćwiczenia obronne. W ćwiczeniach uczestniczyły jednostki OSP z Zelowa, Łobudzic, Pożdżenic i Kociszewa, KP PSP w Bełchatowie oraz Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bełchatowie. Nad bezpieczeństwem ćwiczeń czuwali funkcjonariusze Komisariatu Policji w Zelowie. Przećwiczone zostały zadania obronne oraz ewakuacja budynku UM Zelów. Obserwatorami ćwiczeń byli przedstawiciele Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, Starosta Powiatu Bełchatowskiego, Komendant Powiatowy ...

Więcej

Elfy na jarmarku

Elfy, które odwiedzą nas na zelowskim jarmarku potrafią nie tylko żonglować, ale również chodzić na szczudłach i jeździć na monocykluSwoje umiejętności wraz ze świątecznym humorem zaprezentują Wam już 5 grudnia na Placu Dąbrowskiego w Zelowie Serdecznie zapraszamy Foto: Kot Zagalski

Więcej

O Havlu w Zelowie

18 grudnia, w dziesiątą rocznicę śmierci Václava Havla, w Muzeum w Zelowie - Ośrodek Dokumentacji Dziejów Braci Czeskich odbędzie się konferencja poświęcona jego działalności jako pisarza, dramaturga i polityka. Dzięki współpracy z Czeskim Centrum w Warszawie podczas konferencji zostanie wyemitowany film dokumentalny o Havlu, a także będzie dostępna wystawa „Václav Havel. Polityka i sumienie”. Konferencji towarzyszyć będą dodatkowe wydarzenia. W Domu Kultury w Zelowie już dostępna jest wystawa Słowa istotne Václava ...

Więcej

Święto niepodległości

Dziś obchodzimy 103. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Gminne uroczystości tradycyjnie rozpoczął przemarsz pocztów sztandarowych w asyście Orkiestry Dętej OSP w Zelowie ulicami miasta do kościoła M.B. Częstochowskiej, gdzie odprawiono uroczystą Mszę Świętą w intencji Ojczyzny, w której uczestniczyli mieszkańcy, przedstawiciele władz rządowych, powiatowych i samorządowych, gminnych jednostek organizacyjnych, instytucji, organizacji i Ochotniczych Straży Pożarnych. Oficjalne uroczystości odbyły się w Parku Miejskim im. Romualda Traugutta, gdzie na ręce władz samorządowych ...

Więcej
Skip to content