Oddali krew

Podczas wczorajszej ostatniej już w tym roku akcji honorowego oddawania krwi zebrano 18 litrów tego cennego płynu. W sumie krew oddało 40 osób.Dziękujemy wszystkim krwiodawcom, którzy w tym roku podzielili się swoją krwią z potrzebującymi. Foto: MG Klub HDK w Zelowie

Więcej

Nowy sprzęt w SP nr 4

Nowa Mobilna Pracownia Komputerowa w Szkole Podstawowej nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Zelowie. Gratulujemy całej społeczności szkolnej wygranej i pozyskania funduszy na 16 laptopów z przenośną szafą, oprogramowaniem oraz interaktywnym monitorem. Foto: SP nr 4

Więcej

Seniorzy w przedszkolu

Wczoraj obchodziliśmy Ogólnopolski Dzień Seniora. Z tej okazji przedszkolaki z Przedszkola Samorządowego nr 4 w Zelowie zaprosiły do siebie podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Walewicach. Były piosenki, tańce, życzenia oraz wspólne biesiadowanie. Seniorzy wzięli również udział we wspólnych warsztatach zdobienia świątecznych bombek.

Więcej

LIII sesja Rady Miejskiej w Zelowie

Informujemy, że na dzień 16 listopada 2023 roku na godz. 10:00 w Domu Kultury w Zelowie, ul. Kościuszki 74 zwołana została LIII sesja Rady Miejskiej w Zelowie, z następującym proponowanym porządkiem obrad: Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.Przedstawienie porządku obrad.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Zelowie za okres od 1 września 2023 roku do 31 października 2023 r.Informacja o ważniejszych działaniach Burmistrza Zelowa w okresie od 1 ...

Więcej

Opieka wytchnieniowa 2024

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zelowie planuje po raz kolejny przystąpić do Programu „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” - edycja 2024, realizowanego w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. Głównym celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad: dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub 2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi: ...

Więcej

Pamięci Ks. Stanka

Msza Święta poświęcona pamięci Księdza Józefa Stanka i jego uczniów odprawiona zostanie 4 listopada br. o godzinie 18.00 kościele pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Zelowie. Serdecznie zapraszamy.

Więcej

Sesja Nadzwyczajna

Zapraszamy na LII sesję nadzwyczajną Rady Miejskiej w Zelowie, zwołaną na 31 października 2023 r. na godz. 16:15 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Zelowie, ul. Żeromskiego 23 (sala 201), na wniosek Burmistrza Zelowa, zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawyz dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 poz. 40 z późn. zm.). z następującym proponowanym porządkiem obrad: Proponowany porządek obrad: Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.Przedstawienie porządku obrad.Podjęcie ...

Więcej

Nowe kamery

Szanowni Państwo, na terenie Zelowa trwa modernizacja monitoringu miejskiego w ramach, której pojawi się 49 nowych kamer. Kamery swoim zasięgiem obejmować będą m.in. plac Dąbrowskiego, park im. R. Traugutta, stadion, szkoły, PSZOK i teren przy zbiorniku „Patyki, a cały system obsługiwany będzie przez wyznaczone do tego osoby. - Głównym celem realizacji tego zadania jest oczywiście podniesienie poziomu bezpieczeństwa w naszym mieście i spokój mieszkańców - podkreśla Burmistrz Zelowa Tomasz Jachymek – ...

Więcej

Rozkład jazdy

Od 12 listopada br. ruszają nowe połączenia autobusowe Kolejowej Komunikacji Autobusowej ŁKA na odcinku Zelów - Łask (do stacji kolejowej) i z powrotem. Poniżej przedstawiamy rozkład jazdy. Rozkład jazdy

Więcej
Skip to content