Zwrot podatku akcyzowego

Od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2023 r. producenci rolni, którzy chcą odzyskać część kosztów związanych z zakupem oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, mogą złożyć wniosek o zwrot podatku akcyzowego z dołączonymi fakturami VAT dokumentującymi zakup oleju napędowego. W II terminie składania wniosków (1-31 sierpnia 2023 r.) stawka  zwrotu podatku wynosi: 2 zł/ 1 litr zakupionego oleju napędowego  w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. – ...

Więcej

1 sierpnia zawyją syreny

We wtorek, 1 sierpnia zostanie przeprowadzony trening systemu wykrywania i alarmowania. O godzinie 17.00 na jedną minutę zostaną uruchomione syreny alarmowe. W ten sposób uczczona zostanie pamięć o 79. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Powstanie Warszawskie wybuchło 1 sierpnia 1944r., kiedy to w godzinę „W” oddziały Armii Krajowej zaatakowały okupowane przez Niemców obiekty w Warszawie. Powstanie trwało 63 dni.

Więcej

Przetarg na sprzedaż nieruchomości

Burmistrz Zelowa ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Zelów. Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Zelowie, ul. Żeromskiego 23, pokój nr 22 w dniu 29 sierpnia 2023 roku. Szczegóły znajdują się w zakładce Dla Mieszkańca – Przetargi http://zelow.pl/ogloszenie-burmistrza-zelowa-o-przetargu-z-dnia-28-lipca-2023-r-na-sprzedaz-nieruchomosci-wymienionych-w-zalaczniku-nr-1-stanowiacych-wlasnosc-gminy-zelow/ Oświadczenie do przetargu ograniczonego z dnia 28.07.2023 r..doc Załącznik Nr 2 do przetargu z dnia 28.07.2023

Więcej

Football Arena w gminie Zelów

Wczoraj oficjalne została otwarta Football Arena w Ośrodku Konferencyjnym Przy Patykach w Kolonii Łobudzice. Cały obiekt łącznie ma 8 740 m2, w tym pełnowymiarowe boisko ze sztuczną murawą o wymiarach 105x68 m spełniających standardy FIFA. Boisko składa się z najwyższej jakości trawy o wysokości 5 cm wykonanej w technologii tkanej. - Gratuluję inwestorowi. Powstanie tak profesjonalnego obiektu z pewnością wyróżnia nas jako gminę – podkreśla Burmistrz Zelowa Tomasz Jachymek -  Dzięki ...

Więcej

Ogłoszenie o naborze uzupełniającym – OZE

W ramach realizowanego projektu „Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Zelów” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, ogłaszamy nabór na wolne instalacje OZE: Pompy ciepła C.W.U. o mocy  3,39 kW – 6 wolnych instalacji Do udziału w naborze uzupełniającym uprawnione są osoby fizyczne zameldowane na terenie Gminy Zelów lub mogące okazać się aktualnym zaświadczeniem z Urzędu Skarbowego o ...

Więcej

Wyjazd edukacyjno-aktywizacyjny z zakresu profilaktyki uzależnień

Burmistrz Zelowa uznając celowość realizacji zadania publicznego określonego w uproszczonej ofercie realizacji zadania publicznego złożonej w tutejszym Urzędzie w dniu 24.07.2023 r. przez Ochotniczą Straż Pożarną w Wygiełzowie zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu www.zelow.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zelowie poniższą ofertę. Na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego ma możliwość zlecić organizacji ...

Więcej

Przypominamy o obowiązku umieszczenia tabliczki z numerem porządkowym!

Właściwe oznaczenie nieruchomości poprzez duże numery porządkowe ułatwia lokalizację danego budynku, a także ma wpływ na nasze bezpieczeństwo. Brak właściwej tabliczki z numerem porządkowym może powodować trudności z dotarciem pod wskazany adres między innymi służbom ratowniczym, listonoszom czy kurierom. Obowiązek umieszczenia tabliczki z numerem porządkowym należy do właścicieli nieruchomości zabudowanych lub innych osób, które takimi nieruchomościami władają, a są uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków. Tabliczka z numerem porządkowym powinna być umieszczona w ...

Więcej

Nieczynny GPSZOK

Urząd Miejski w Zelowie informuje, że w dniach 25 oraz 27 i 28 lipca 2023 r. Gminny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Maurycowie nie będzie czynny. Kontakt: Urząd Miejski w Zelowie, pokój nr 1tel. 44/634 10 00 wew. 55

Więcej
Skip to content