Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Burmistrza Zelowa informuje, że w Urzędzie Miejskim w Zelowie ul. Żeromskiego 23, od dnia 07 czerwca 2023 r. został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy stanowiących własność Gminy Zelów.             Bliższych informacji w tej sprawie udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Zelowie, ul. Żeromskiego 23, pokój nr 23 i 12, tel. (44) 634-10-00 wew. 40 i 38. wykaz (plik PDF 286 KB)

Więcej
Skip to content