Otwarcie ogródka dydaktycznego

W Przedszkolu Samorządowym nr 4 w Zelowie odbyło się dziś uroczyste otwarcie ogródka dydaktycznego „Przygoda w zakątkach przyrody”. W wydarzeniu uczestniczył Sekretarz Miasta Krzysztof Borowski, który wspólnie z dyrektor placówki dokonał symbolicznego przecięcia wstęgi oraz podziwiał występy dzieci. Ogródek powstał przy udziale środków z WFOŚiGW w Łodzi w ramach konkursu „Nasze Ekologiczne Pracownie” (nazwa zadania: „Utworzenie punktu dydaktycznego przy Przedszkolu Samorządowym Nr 4 im. Jana Brzechwy w Zelowie”).

Więcej

Informacja dla przedsiębiorców

Informujemy, że właściciel nieruchomości, na której prowadzona jest Działalność Gospodarcza ma obowiązek zawrzeć umowę na odbiór odpadów komunalnych, które zostały wyprodukowane podczas jej trwania (brak możliwości korzystania z koszy przeznaczonych na odpady pochodzące z gospodarstw domowych). Kopię umowy zawartej z danym podmiotem wpisanym do rejestru działalności regulowanej na terenie gminy Zelów należy niezwłocznie dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Zelowie. Każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą zobowiązany jest zawrzeć indywidualną umowę na odbiór ...

Więcej
Skip to content