Z okazji Dnia Dziecka

Już jutro z okazji Dnia Dziecka o godz. 14.00 na Placu Dąbrowskiego w Zelowie zostaną wręczone nagrody dzieciom uczestniczącym w naszym gminnym konkursie plastycznym „Gmina Zelów – TU mieszkam”. Celem konkursu było zilustrowanie wybranych przez siebie gminnych zabytków, czy ciekawych miejsc, które warto odwiedzić w naszej gminie. Dzieła wszystkich uczestników konkursu znalazły się na tablicach wystawowych, które już jutro będą zdobić ławki w centrum miasta. Zapraszamy do oglądania. Ponadto dla dzieci, ...

Więcej

Zintegrowane statystyki dotyczące gospodarstw rolnych (R-SGR)

Celem badania jest dostarczenie informacji pozwalającej na dokonanie analizy zmian w strukturze gospodarstw rolnych oraz ich wieloprzekrojowej charakterystyki. Otrzymane wyniki pozwolą na opracowanie typologii gospodarstw rolnych tj. wielkości ekonomicznej i typów rolniczych. Realizacja badania, w którym zbierany jest szeroki zakres informacji o polskim rolnictwie, jest możliwa dzięki wykorzystaniu środków z budżetu państwa oraz dofinansowaniu ze środków unijnych. Termin realizacji badania: 01.06 – 14.08.2023 Metoda realizacji badania: samospis internetowywywiad telefoniczny realizowany przez ankietera statystycznegowywiad bezpośredni ...

Więcej

Zapraszamy na rajd

Rodzinny Rajd Rowerowy po terenie powiatu bełchatowskiego „Razem bezpieczniej” to kolejna inicjatywa, która zostanie zorganizowana w ramach projektu „Gmina Zelów przeciwdziała przyczynom przestępczości”. Tym razem to Koło Gospodyń Wiejskich w Bujnach Szlacheckich zaprasza do udziału w wydarzeniu, które promować będzie wśród rowerzystów bezpieczne zachowania na drodze oraz metody przeciwdziałania przyczynom przestępczości. Ponadto podczas rajdu dzieci poznają przepisy ruchu drogowego, a dorośli zasady udzielania pierwszej pomocy. Dla wszystkich uczestników zapewniony zostanie ...

Więcej

Informacja dotycząca wyboru ławników na kadencję 2024-2027

Uprzejmie informujemy, że z końcem bieżącego roku upływa kadencja ławników wybranych w 2019 roku, Prezes Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim zwrócił się do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zelowie z prośbą, o dokonanie naboru kandydatów na ławników na kadencję 2024-2027: Do Sądu Rejonowego w Bełchatowie OGÓŁEM:                             3 w tym do sądu pracy:             1 Do Sadu Okręgowego w Piotrkowie TrybunalskimOGÓŁEM:                             3w tym do Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych: - KTO MOŻE ZOSTAĆ ŁAWNIKIEM (art. 158): Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych ...

Więcej

Doposażymy boisko

Gmina Zelów znalazła się wśród beneficjentów programu „Infrastruktura Sportowa Plus” Samorządu Województwa Łódzkiego. Udało się nam pozyskać dofinansowanie na doposażenie w sprzęt sportowy boiska zlokalizowanego przy ul. Lubelskiej w Zelowie.Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu obecnie istniejący obiekt sportowy zostanie doposażony poprzez: zakup mobilnej trybuny dla minimum 48 widzów,zakup dwóch wiat stadionowych dla zawodników rezerwowych z montażem,zakup profesjonalnego ciągnika (kosiarki) wraz z dodatkowym osprzętem umożliwiającym pielęgnację murawy na przedmiotowym boisku,zakup 3 kompletów przenośnych bramek ...

Więcej

Dodatkowe kursy

Informujemy, że pismem z dnia 20 lutego 2023 roku Burmistrz Łasku poinformował Burmistrza Zelowa o wypowiedzeniu przez Gminę Buczek porozumienia z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego na linii C, na trasie relacji Łask – Buczek- Zelów. Powodem takiej decyzji był wzrost kosztów organizacji publicznego transportu zbiorowego oraz oczekiwania Gminy Buczek w zakresie ograniczenia finansowania utrzymania przedmiotowej linii. Jednostki samorządu terytorialnego podjęły jednak rozmowy w celu ...

Więcej
Skip to content