Dodatkowe kursy

Informujemy, że pismem z dnia 20 lutego 2023 roku Burmistrz Łasku poinformował Burmistrza Zelowa o wypowiedzeniu przez Gminę Buczek porozumienia z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego na linii C, na trasie relacji Łask – Buczek- Zelów. Powodem takiej decyzji był wzrost kosztów organizacji publicznego transportu zbiorowego oraz oczekiwania Gminy Buczek w zakresie ograniczenia finansowania utrzymania przedmiotowej linii.

Jednostki samorządu terytorialnego podjęły jednak rozmowy w celu utrzymania tej linii, aby przeciwdziałać wykluczeniu komunikacyjnemu mieszkańców każdej z gmin. W wyniku tych działań doszło do podpisania porozumienia z dnia 26 kwietnia 2023 roku z mocą obowiązywania od 1 maja 2023 roku, na mocy którego utrzymano współfinansowanie linii C, jednak w ograniczonym zakresie.

Z uwagi docierające do organizatora lokalnego operatora transportu postulaty dotyczące zwiększenia ilości kursów wszystkie trzy gminy podjęły rozmowy w sprawie zwiększenia ilości kursów. W związku z tym, w dniu 10 maja 2023 roku zawarty został aneks do Porozumienia międzygminnego w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Na podstawie zawartego aneksu ilość wykonywanych kursów w dni nauki szkolnej wzrosła do 8 kursów, w dni wolne od nauki szkolnej do 5 kursów oraz utworzono 2 kursy w soboty.

 Rozkład jazdy obowiązujący od dnia 11.05.2023 r.

Print Friendly, PDF & Email

Może Cię zainteresować

Seniorzy świętowali

Stypendium Jana Pawła II

Bal Seniora

Nowy wóz z Pożdżenicach

Skip to content