XLVII sesja Rady Miejskiej w Zelowie

31 maja 2023 roku o godz. 10.00 w Domu Kultury w Zelowie, ul. Kościuszki 74, odbędzie się XLVII sesja Rady Miejskiej w Zelowie, z następującym proponowanym porządkiem obrad: Proponowany porządek obrad: Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.Przedstawienie porządku obrad.Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.Przedstawienie „Raportu o stanie Gminy Zelów za 2022 rok”.Raport z wykonania w 2022 r. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i efektów jego realizacji.Sprawozdanie z realizacji Programu ...

Więcej
Skip to content