Informacja dotycząca wyboru ławników na kadencję 2024-2027

Uprzejmie informujemy, że z końcem bieżącego roku upływa kadencja ławników wybranych w 2019 roku, Prezes Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim zwrócił się do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zelowie z prośbą, o dokonanie naboru kandydatów na ławników na kadencję 2024-2027: Do Sądu Rejonowego w Bełchatowie OGÓŁEM:                             3 w tym do sądu pracy:             1 Do Sadu Okręgowego w Piotrkowie TrybunalskimOGÓŁEM:                             3w tym do Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych: - KTO MOŻE ZOSTAĆ ŁAWNIKIEM (art. 158): Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych ...

Więcej
Skip to content