Doposażymy boisko

Gmina Zelów znalazła się wśród beneficjentów programu „Infrastruktura Sportowa Plus” Samorządu Województwa Łódzkiego. Udało się nam pozyskać dofinansowanie na doposażenie w sprzęt sportowy boiska zlokalizowanego przy ul. Lubelskiej w Zelowie.Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu obecnie istniejący obiekt sportowy zostanie doposażony poprzez: zakup mobilnej trybuny dla minimum 48 widzów,zakup dwóch wiat stadionowych dla zawodników rezerwowych z montażem,zakup profesjonalnego ciągnika (kosiarki) wraz z dodatkowym osprzętem umożliwiającym pielęgnację murawy na przedmiotowym boisku,zakup 3 kompletów przenośnych bramek ...

Więcej

Dodatkowe kursy

Informujemy, że pismem z dnia 20 lutego 2023 roku Burmistrz Łasku poinformował Burmistrza Zelowa o wypowiedzeniu przez Gminę Buczek porozumienia z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego na linii C, na trasie relacji Łask – Buczek- Zelów. Powodem takiej decyzji był wzrost kosztów organizacji publicznego transportu zbiorowego oraz oczekiwania Gminy Buczek w zakresie ograniczenia finansowania utrzymania przedmiotowej linii. Jednostki samorządu terytorialnego podjęły jednak rozmowy w celu ...

Więcej
Skip to content