Doposażymy boisko

Gmina Zelów znalazła się wśród beneficjentów programu „Infrastruktura Sportowa Plus” Samorządu Województwa Łódzkiego. Udało się nam pozyskać dofinansowanie na doposażenie w sprzęt sportowy boiska zlokalizowanego przy ul. Lubelskiej w Zelowie.Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu obecnie istniejący obiekt sportowy zostanie doposażony poprzez:

  • zakup mobilnej trybuny dla minimum 48 widzów,
  • zakup dwóch wiat stadionowych dla zawodników rezerwowych z montażem,
  • zakup profesjonalnego ciągnika (kosiarki) wraz z dodatkowym osprzętem umożliwiającym pielęgnację murawy na przedmiotowym boisku,
  • zakup 3 kompletów przenośnych bramek o wymiarach 7,32 m x 2,44 m,
  • zakup 4 kompletów przenośnych bramek o wymiarach 5 m x 2 m .

Całkowity koszt zadania to 167 000,00 zł, z czego dofinansowanie to kwota 130 000, 00 zł. Pozostała kwota 37 000,00 zł zostanie pokryta z budżetu gminy Zelów.

Print Friendly, PDF & Email

Może Cię zainteresować

Seniorzy świętowali

Stypendium Jana Pawła II

Bal Seniora

Nowy wóz z Pożdżenicach

Skip to content