Radni obradowali

Podczas XXVIII sesji Rady Miejskiej w Zelowie,  która odbyła się w dniu 23 sierpnia zostały przyjęte uchwały dotyczące m.in. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021 – 2029 oraz w budżecie Gminy Zelów na 2021 rok. Przyjęto również uchwałę w sprawie przekazania Komendantowi Powiatowemu Policji w Bełchatowie środków finansowych z przeznaczeniem na finansowanie dodatkowych prewencyjnych służb ponadnormatywnych na drogach gminy  Zelów w 2021 roku, a także szereg uchwał związanych ...

Więcej

Awans zawodowy nauczyciela

Podczas spotkania w Urzędzie Miejskim w Zelowie Pani Martyna Smolarek, nauczycielka Przedszkola Samorządowego nr 1 otrzymała akt mianowania z rąk Zastępcy Burmistrza Anetty Mądry oraz Sekretarza Miasta Krzysztofa Borowskiego. Nauczyciel mianowany to trzeci stopień awansu zawodowego. Według przepisów ustawy może go zdobyć nauczyciel kontraktowy, który po przepracowaniu 2 lat od uzyskania tego stopnia, odbył staż trwający 2 lata i 9 miesięcy oraz zdał egzamin przed komisją powołaną przez Burmistrza. W skład ...

Więcej

Roboty ziemne na Marszywcu

Trwają prace związane z wykonaniem nowej nawierzchni we wsi Marszywiec. Na chwilę obecną wykonano roboty ziemne, dolną warstwę podbudowy, a w najbliższych dniach ukończona zostanie jej górna warstwa. Całkowity koszt zadania to 423.159,36 zł, z czego dofinansowanie ze środków Gminy Kleszczów stanowi 349.205,00 zł. Prace zakończą się jeszcze w tym roku, a zakres robót obejmuje wykonanie podbudowy tłuczniowej oraz potrójne utrwalenie emulsją i grysami.

Więcej
Skip to content