Zaproszenie na II spotkanie konsultacyjne

Burmistrz Zelowa zaprasza na II spotkanie konsultacyjne w ramach pogłębionych konsultacji społecznych dotyczących zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zelów. Na spotkaniu przedstawiona zostanie II wersja koncepcji zmiany Studium.  Spotkanie konsultacyjne odbędzie się 7 września br. w Domu Kultury w Zelowie, ul. Kościuszki 74 w godzinach 15.00 – 18.00. Zachęcamy do wzięcia udziału i skorzystania z możliwości przeprowadzenia indywidualnej rozmowy z Wykonawcą zmiany Studium!

Więcej

Trwają inwestycje sportowe

Rozpoczęto prace związane z wymianą podłogi na sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Zelowie. Całkowita wartość robót wyniesie 397.290 zł, a dofinansowanie z Gminy Kleszczów 300 tys. zł. Zakończenie prac zaplanowane jest w połowie października br. Trwają prace przy renowacji boiska zlokalizowanego przy ul. Lubelskiej, które zaplanowane są do połowy września br. Na zadanie zostało przyznane dofinansowanie z Województwa Łódzkiego w wysokości  65 tys. złotych. Natomiast koszt całkowity zadania to ...

Więcej

Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2020 – 2024

Uprzejmie informujemy, że do Urzędu Miejskiego w Zelowie wpłynęło pismo Starosty Bełchatowskiego, na podstawie pisma z Ministerstwa Klimatu (skan pisma w załączniku poniżej), zawiadamiające o rozpoczęciu w cyklu 5-letnim (lata 2020-2024) wykonania opracowania pod nazwą Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2020 – 2024 obejmującego lasy wszystkich form własności, w tym także lasy niestanowiące własności Skarbu Państwa. Celem tego opracowania jest określenie, a następnie monitorowanie stanu lasu oraz tempa i trendu ...

Więcej

Rozwój pszczelarstwa przy wykorzystaniu szkoleń on-line

Fundacja EKOOSTOJA informuje, iż realizuje operację pn. „Rozwój pszczelarstwa przy wykorzystaniu szkoleń on-line”  mającą na celu aktywizację obywateli w zakresie kompetencji pszczelarskich oraz działań na rzecz zrównoważonego rozwoju poprzez rozpowszechnienie informacji z zakresu ekonomicznego podejścia do pszczelarstwa, przy zastosowaniu rozwiązań cyfrowych. Celem projektu jest: – pozyskanie kompetencji pszczelarskich przez uczestników zamieszkujących na terenach wiejskich, wśród 3 województw: mazowieckiego, łódzkiego i śląskiego; – rozwój potencjalnej przedsiębiorczości na lokalnym rynku i kształtowanie postaw proekologicznych, co pozytywnie ...

Więcej
Skip to content