XXVIII sesja Rady Miejskiej w Zelowie

Przewodniczący Rady Miejskiej w Zelowie zaprasza na XXVIII sesję Rady Miejskiej w Zelowie, która odbędzie się w dniu 23 sierpnia 2021 roku o godz. 11.00 w Domu Kultury w Zelowie, ul. Kościuszki 74, z następującym porządkiem obrad: Proponowany porządek obrad: Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.Przedstawienie porządku obrad.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2029.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy ...

Więcej
Skip to content