Złóż wniosek o stypendium Gminy Zelów im. Jana Pawła II

Do 31 sierpnia br. w Urzędzie Miejskim w Zelowie trwa nowy nabór wniosków o przyznanie stypendium Gminy Zelów im. Jana Pawła II. Stypendia skierowane są do uczniów i studentów zamieszkałych i zameldowanych na terenie Gminy Zelów, uczących się w szkołach ponadpodstawowych i uczelniach wyższych (uczelnie publiczne). O stypendium może ubiegać się osoba, która mimo trudnych warunków materialnych, rodzinnych lub zdrowotnych osiąga dobre wyniki w nauce i której minimalna średnia w zakończonym ...

Więcej

Targi AGRO-Bratoszewice

W pierwszą niedzielę września pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorza Pudy, Wojewody Łódzkiego Tobiasza Bocheńskiego i Marszałka Województwa Łódzkiego Grzegorza Schreibera odbędą się Targi AGRO-Bratoszewice. W programie szeroka oferta środków do produkcji rolnej, prezentacja lokalnego przetwórstwa rolno-spożywczego realizowanego w ramach Rolniczego Handlu Detalicznego, prezentacja dorobku Kół Gospodyń Wiejskich i wiele innych działań merytorycznych, np. w ramach odbywającego się równorzędnie Dnia Kukurydzy na Kiszonkę. źródło: Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Więcej
Skip to content