Apel do mieszkańców

W związku z zaistniałą sytuacją pogodową oraz dalszymi prognozowanymi opadami deszczu, okresami o natężeniu umiarkowanym lub silnym, apelujemy do właścicieli posesji przyległych do dróg o udrożnienie przepustów, znajdujących się pod zjazdami do prywatnych działek. Informujemy, iż stosownie do art. 30 ustawy z dnia z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1376) utrzymywanie zjazdów, łącznie ze znajdującymi się pod nimi przepustami, ...

Więcej

Za tydzień II spotkanie konsultacyjne

Przypominamy, że za tydzień, 7 września w Domu Kultury w Zelowie w godzinach 15:00 – 18:00 odbędzie się II spotkanie konsultacyjne w ramach pogłębionych konsultacji społecznych dotyczących zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zelów. Na spotkaniu przedstawiona zostanie II wersja koncepcji zmiany Studium. Zachęcamy do wzięcia udziału i skorzystania z możliwości przeprowadzenia indywidualnej rozmowy z Wykonawcą zmiany Studium!

Więcej

Mobilny punkt szczepień przeciwko COVID-19

Każdy kto chce zaszczepić się przeciwko COVID-19 jednodawkowym preparatem może skorzystać dziś z mobilnego punktu szczepień organizowanego w dwóch miejscach na terenie gminy Zelów:- do godz. 11:30 na terenie Ochotniczej Straż Pożarnej w Łobudzicach;- w godzinach 12:00 – 14:00 na terenie Ochotniczej Straż Pożarnej w Kociszewie.

Więcej

Stypendium szkolne

Przypominamy, że od dnia 1 września 2021 roku można składać wnioski, o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2021/2022. Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 września 2021 r. Wniosek o przyznanie stypendium może złożyć rodzic ucznia, który nie ukończył 18 roku życia lub uczeń pełnoletni sam na siebie. W roku szkolnym 2021/2022 miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być ...

Więcej
Skip to content