Aktywnie pod chmurką

Ochotnicza Straż Pożarna w Wygiełzowie po raz piąty realizuje projekt grantowy pt.” Aktywnie pod chmurką” w ramach programu „Działaj Lokalnie ” Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Stowarzyszenie Dobroczynne „Razem”. Celem głównym projektu jest dalsze pobudzanie aktywności społecznej mieszkańców Wygiełzowa w czasie epidemii koronawirusa, zwiększenie integracji społecznej, umacnianie więzi między poszczególnymi pokoleniami, pobudzanie aspiracji życiowych, a przede wszystkim poprawa jakości życia mieszkańców oraz zminimalizowanie ...

Więcej

Powiatowe przedsięwzięcia i inicjatywy na 2021 rok

Informujemy, że Starostwo Powiatowe w Bełchatowie zaprasza stowarzyszenia i podmioty zainteresowane realizacją zadań publicznych o zasięgu ponadgminnym do składnia projektów wniosków o dofinansowanie proponowanych przedsięwzięć, inicjatyw w 2021 roku. Propozycja zadania do projektu budżetu na 2021 rok winna zawierać: szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego do realizacji zadania,termin i miejsce realizacji zadania,kalkulacje przewidywanych kosztów realizacji zadania,informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych, wskazujących na możliwość wykonania zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych ...

Więcej

Publikacja „Kulturowe dziedzictwo Doliny rzeki Grabi”

Informujemy, że Lokalna Grupa Działania „Dolina rzeki Grabi” realizuje operację pt. „Dziedzictwo kulturowe „Doliny rzeki Grabi” mającą na celu zaangażowanie lokalnych twórców i koła Gospodyń Wiejskich w rozwój i promowanie obszarów działania LGD „Doliny rzeki Grabi” oraz wypromowanie tych grup i ich produktów. Efektem realizacji operacji będzie włączenie lokalnych twórców i KGW w rozwój i promocję obszarów wiejskich z terenu działania LGD „Doliny rzeki Grabi” poprzez wydanie w nakładzie 5.000 sztuk publikacji w terminie do 15 października 2020 r. W związku z powyższym, ...

Więcej

„Wsparcie dla firm z województwa łódzkiego” – spotkanie informacyjne

Potrzebujesz wsparcia w rozwoju firmy? Twoja firma ucierpiała z powodu Covid-19? A może potrzebujesz środków na założenie działalności? Skorzystaj z bezpłatnych spotkań dla przedsiębiorców, na których poznasz m.in. ofertę dotacji, pożyczek, bonów rozwojowych, funduszy UE dla przedsiębiorców z województwa łódzkiego, którą przestawią przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego i Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi. Spotkanie w Powiecie Bełchatowskim odbędzie się w najbliższy czwartek tj. 6 sierpnia o godz. 13.00 w Centrum Kształcenia Zawodowego w Bełchatowie, ul. Czapliniecka 96. Udział w spotkaniu wymaga ...

Więcej

Rekrutacja do projektu „CUŚ dla powiatu bełchatowskiego”

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zelowie od dzisiaj, tj. 4 sierpnia 2020 roku rozpoczyna rekrutację do projektu „CUŚ dla powiatu bełchatowskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014- 2020 w zakresie Klubu Seniora dla osób niesamodzielnych w miejscowości Zalesie 27. Klub Seniora  dla uczestników projektu  będzie dostępny  od 1 września 2020 roku  we wszystkie dni robocze od poniedziałku do piątku w ...

Więcej

Nieczynny GPSZOK

Urząd Miejski w Zelowie informuje, że w dniach 10 – 21 sierpnia 2020 r. Gminny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Maurycowie nie będzie czynny Kontakt: Urząd Miejski w Zelowie, pokój nr 1, tel. 44/634 10 00 w. 55

Więcej
Skip to content