Powiatowe przedsięwzięcia i inicjatywy na 2021 rok

Informujemy, że Starostwo Powiatowe w Bełchatowie zaprasza stowarzyszenia i podmioty zainteresowane realizacją zadań publicznych o zasięgu ponadgminnym do składnia projektów wniosków o dofinansowanie proponowanych przedsięwzięć, inicjatyw w 2021 roku.

Propozycja zadania do projektu budżetu na 2021 rok winna zawierać:

  • szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego do realizacji zadania,
  • termin i miejsce realizacji zadania,
  • kalkulacje przewidywanych kosztów realizacji zadania,
  • informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych, wskazujących na możliwość wykonania zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania od innych dysponentów.

Zgodnie z treścią art. 5, wykonując art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie starostwo opracowuje projekt Programu Współpracy Powiatu Bełchatowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 w/w ustawy na rok 2021. W związku z tym wnoszą o zgłaszanie propozycji zadań priorytetowych w 2021 roku oraz propozycji szkoleń, w których przedstawiciele organizacji chcieliby uczestniczyć.

Przygotowany materiał należy złożyć do dnia 31.08.2020r. drogą mailową do pełnomocnika starosty ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi: mselerowicz@powiat-belchatowski.pl.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z p. Moniką Selerowicz pod numerem telefonu
(44) 733 65 32 lub 603 414 732.

Formularz zgłoszeniowy

Print Friendly, PDF & Email

Może Cię zainteresować

Sprzedaż samochodu strażackiego

Spektakle profilaktyczne

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Bełchatowie

Zapraszamy na przedostatnie już szkolenie