Prace nad strategią

Burmistrz Zelowa Tomasz Jachymek zaprasza zainteresowanych mieszkańców do udziału w pracach nad Strategią Rozwoju Gminy Zelów na lata 2021-2027. Spotkanie, podczas którego zostaną przeprowadzone warsztaty w trzech podzespołach tematycznych tj. społeczny, infrastruktura i środowisko oraz gospodarka i promocja, odbędzie się w dniu 3 września 2020 r. o godz. 11.00 w Domu Kultury w Zelowie.Prosimy o potwierdzenie swojego uczestnictwa w spotkaniu pod numerem telefonu 44 635 15 35 (Referat ds. Promocji, ...

Więcej

Wsparcie dla mikro i małych przedsiębiorców

Dofinansowanie można otrzymać na wsparcie utrzymania działalności mikro i małych przedsiębiorstw dotkniętych skutkami epidemii COVID-19 w sytuacji nagłego niedoboru lub braku płynności finansowej. Nabór wniosków ruszy 3 września, ale już od dziś można zapoznać się z warunkami konkursu. Wniosek o dofinansowanie będzie można składać wyłącznie w wersji elektronicznej w systemie informatycznym IP. W ramach naboru przedsiębiorca może ubiegać się o dofinansowanie jednego projektu. W przypadku złożenia większej liczby projektów, ocenie podlegać będzie ...

Więcej