Publikacja „Kulturowe dziedzictwo Doliny rzeki Grabi”

Informujemy, że Lokalna Grupa Działania „Dolina rzeki Grabi” realizuje operację pt. „Dziedzictwo kulturowe „Doliny rzeki Grabi” mającą na celu zaangażowanie lokalnych twórców i koła Gospodyń Wiejskich w rozwój i promowanie obszarów działania LGD „Doliny rzeki Grabi” oraz wypromowanie tych grup i ich produktów. Efektem realizacji operacji będzie włączenie lokalnych twórców i KGW w rozwój i promocję obszarów wiejskich z terenu działania LGD „Doliny rzeki Grabi” poprzez wydanie w nakładzie 5.000 sztuk publikacji w terminie do 15 października 2020 r.

W związku z powyższym, zapraszamy do współpracy lokalnych artystów i przedstawicieli Kół Gospodyń Wiejskich z gmin: Buczek, Dłutów, Dobroń, Drużbice, Łask, Sędziejowice, Widawa, Wodzierady, Zelów.

Zainteresowanych prosimy o dostarczanie drogą mailową lub osobiście materiałów niezbędnych do powstania pozycji wydawniczej – opisów działalności i zdjęć (co najmniej 10, w jak największej rozdzielczości). Dla każdego przewidziana jest do aranżacji 1 strona w formacie 20×20 cm. Możliwa jest również wizyta pracownika LGD w celu zgromadzenia materiałów. Partner wyraża tym samym zgodę na wykorzystanie i ewentualną modyfikację przesłanych opisów i zdjęć.

Projekt będzie realizowany do 15 października 2020 r. Lokalni twórcy, artyści i KGW chętne do współpracy, prosimy o kontakt (osobisty, mailowy lub telefoniczny) do 7 sierpnia 2020 r. oraz nadesłanie/dostarczenie materiałów do 15 sierpnia 2020 r.

Współtworząc publikację „ Kulturowe dziedzictwo Doliny rzeki Grabi”, lokalni twórcy, artyści oraz aktywnie działające Koła Gospodyń Wiejskich będą mieli możliwość zainwestowania nie tylko w popularyzację swojej marki, ale również w promocję całego regionu.

Osoba do kontaktu w związku z realizacją zadania: Magdalena Binkowska, tel. 505056559, e-mail: m.binkowska@dolinagrabi.pl

Print Friendly, PDF & Email

Może Cię zainteresować

Sprzedaż samochodu strażackiego

Spektakle profilaktyczne

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Bełchatowie

Zapraszamy na przedostatnie już szkolenie