Stypendium szkolne

Przypominamy, że od dnia 1 września 2020 roku można składać wnioski, o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2020/2021. Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 września 2020 r. Wniosek o przyznanie stypendium może złożyć rodzic ucznia, który nie ukończył 18 roku życia, lub uczeń pełnoletni sam na siebie. W roku szkolnym 2020/2021 miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie ...

Więcej

Utrudnienia w ruchu

W związku z zajęciem pasa drogowego w celu budowy sieci gazowej na ul. Żeromskiego  ( na odcinku od skrzyżowania ul. Zachodniej i Żeromskiego do skrzyżowania ulic Żeromskiego i Płockiej ) w Zelowie, informujemy, że w dniach 01.09.2020 – 02.10.2020 r.  mogą wystąpić utrudnienia w ruchu drogowym, wobec czego prosimy o zachowanie należytej ostrożności. Poniżej harmonogram prac na powyższym odcinku.

Więcej
Skip to content