Aktywnie pod chmurką

Ochotnicza Straż Pożarna w Wygiełzowie po raz piąty realizuje projekt grantowy pt.” Aktywnie pod chmurką” w ramach programu „Działaj Lokalnie ” Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Stowarzyszenie Dobroczynne „Razem”.

Celem głównym projektu jest dalsze pobudzanie aktywności społecznej mieszkańców Wygiełzowa w czasie epidemii koronawirusa, zwiększenie integracji społecznej, umacnianie więzi między poszczególnymi pokoleniami, pobudzanie aspiracji życiowych, a przede wszystkim poprawa jakości życia mieszkańców oraz zminimalizowanie negatywnych skutków epidemii poprzez przeprowadzenie warsztatu z lekarzem „Uczymy się żyć z epidemią koronawirusa”.

Projekt realizowany jest od 1 lipca 2020r. do 30 września 2020r.  na trenie placu OSP w Wygiełzowie.

Projekt adresowany jest do mieszkańców wsi Wygiełzowa i okolicznych wiosek.

W miesiącu lipcu 2020 r. zgodnie z planem działań odbyło się :

– spotkanie organizacyjne na którym koordynator projektu omówiła idee, cele i zadania projektu,

– zaprojektowano i wydrukowano plakaty i ulotki promujące projekt, które wywieszono na tablicach ogłoszeń, w sklepach, Ośrodku Zdrowia w Wygiełzowie oraz rozdano podczas spotkania organizacyjnego,

– na spotkaniu organizacyjnym zaplanowano warsztat „Uczmy się żyć w czasie epidemii koronawirusa” na miesiąc wrzesień 2020 rok.

Ogólna wartość projektu wynosi 7.800,00 zł, z czego 6.000,00 zł to  środki pozyskane z Programu „Działaj Lokalnie”, a kwota 1.800,00 zł to wkład własny finansowy i niefinansowy OSP w Wygiełzowie.

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do udziału w projekcie. Uczestnictwo w projekcie jest całkowicie bezpłatne.

Print Friendly, PDF & Email

Może Cię zainteresować

Sprzedaż samochodu strażackiego

Spektakle profilaktyczne

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Bełchatowie

Zapraszamy na przedostatnie już szkolenie