Stypendium szkolne

Przypominamy, że od dnia 1 września 2020 roku można składać wnioski, o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2020/2021. Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 września 2020 r. Wniosek o przyznanie stypendium może złożyć rodzic ucznia, który nie ukończył 18 roku życia, lub uczeń pełnoletni sam na siebie. W roku szkolnym 2020/2021 miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie ...

Więcej

Utrudnienia w ruchu

W związku z zajęciem pasa drogowego w celu budowy sieci gazowej na ul. Żeromskiego  ( na odcinku od skrzyżowania ul. Zachodniej i Żeromskiego do skrzyżowania ulic Żeromskiego i Płockiej ) w Zelowie, informujemy, że w dniach 01.09.2020 – 02.10.2020 r.  mogą wystąpić utrudnienia w ruchu drogowym, wobec czego prosimy o zachowanie należytej ostrożności. Poniżej harmonogram prac na powyższym odcinku.

Więcej

Prace nad strategią

Burmistrz Zelowa Tomasz Jachymek zaprasza zainteresowanych mieszkańców do udziału w pracach nad Strategią Rozwoju Gminy Zelów na lata 2021-2027. Spotkanie, podczas którego zostaną przeprowadzone warsztaty w trzech podzespołach tematycznych tj. społeczny, infrastruktura i środowisko oraz gospodarka i promocja, odbędzie się w dniu 3 września 2020 r. o godz. 11.00 w Domu Kultury w Zelowie.Prosimy o potwierdzenie swojego uczestnictwa w spotkaniu pod numerem telefonu 44 635 15 35 (Referat ds. Promocji, ...

Więcej

Wsparcie dla mikro i małych przedsiębiorców

Dofinansowanie można otrzymać na wsparcie utrzymania działalności mikro i małych przedsiębiorstw dotkniętych skutkami epidemii COVID-19 w sytuacji nagłego niedoboru lub braku płynności finansowej. Nabór wniosków ruszy 3 września, ale już od dziś można zapoznać się z warunkami konkursu. Wniosek o dofinansowanie będzie można składać wyłącznie w wersji elektronicznej w systemie informatycznym IP. W ramach naboru przedsiębiorca może ubiegać się o dofinansowanie jednego projektu. W przypadku złożenia większej liczby projektów, ocenie podlegać będzie ...

Więcej

Awans zawodowy nauczycieli

Akty mianowania otrzymało w dniu 26 sierpnia 2020 r. trzech nauczycieli. Uroczystość odbyła się w Urzędzie Miejskim w Zelowie, w której uczestniczyli przedstawiciele władz miasta. Burmistrz Zelowa Tomasz Jachymek osobiście wręczył akty nadania stopnia nauczyciela mianowanego Pani Agnieszce Młynarczyk (SP Kociszew), Pani Katarzynie Kamińskiej-Hofman (SP nr 4) i Panu Grzegorzowi Wrocińskiemu (SP nr 4). Nauczyciel mianowany to trzeci stopień awansu zawodowego. Według przepisów ustawy może go zdobyć nauczyciel kontraktowy, który po ...

Więcej

Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych

Informujemy, że od 31 sierpnia 2020 r. jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa łódzkiego mogą składać wnioski do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek OSP. Wnioski można składać do 11.09.2020 r., a dofinansowanie wynosi 99% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia lecz nie więcej niż 25 tys. zł i nie mniej niż 10 tys. zł dla jednej jednostki Ochotniczej Straży ...

Więcej

XIX sesja Rady Miejskiej w Zelowie

Informujemy, że w dniu 28 sierpnia 2020 roku o godz. 10.00 w sali Domu Kultury w Zelowie, ul. Kościuszki 74 odbędzie się XIX sesja Rady Miejskiej w Zelowie. Proponowany porządek obrad: Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.Przedstawienie porządku obrad.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2029.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy Zelów na 2020 rok.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ...

Więcej

Gaz w Zelowie

W tym tygodniu rozpoczęły się prace związane z budową sieci gazowej w Zelowie.  Od wielu lat starano się o doprowadzenie gazu do miasta. Ostatnie intensywne półtoraroczne działania burmistrza Tomasza Jachymka, wyjazdy i rozmowy z Polską Spółką Gazownictwa, przyniosły długo oczekiwane rezultaty. Inwestycja będzie realizowana etapami. Obecnie prace trwają przy ul. Wesołej, Cegielnianej i Wysockiego w Zelowie.  W kolejnym etapie zaplanowano prace przy głównych ulicach Zelowa m.in. Żeromskiego, Płocka, Mickiewicza, aby docelowo ...

Więcej

Trwa nabór wniosków o wsparcie dla rolników poszkodowanych przez COVID-19 i ubiegłoroczną suszę

Od 13 sierpnia producenci rolni, których gospodarstwa zagrożone są utratą płynności finansowej w związku z ograniczeniami spowodowanymi przez epidemię COVID-19 oraz ci, którzy nie otrzymali tzw. pomocy suszowej za 2019 r. mogą ubiegać się o wparcie finansowe. Wnioski o wsparcie można składać w biurach powiatowych ARiMR. Ostateczny termin ich składania nie został określony, jednak Agencja może przyznać pomoc tylko do 31 grudnia 2020 r. i w tym terminie musi ją również ...

Więcej
Skip to content